Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji

Zlínský kraj realizuje individuální projekt Zvyšování kvality života uživatelů soc. služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Projekt je realizován v období listopad 2013 – září 2015. Celkové náklady projektu činí 16 594 000,- Kč.

Do projektu je zapojeno 11 zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem poskytujících sociální služby lidem s mentálním postižením: DZP Uherský Brod, DZP Kunovice Na Bělince, DZP Kunovice Cihlářská, DZP Staré Město, DZP Medlovice, DZP Kvasice, DZP Zborovice, DZP Javorník Chvalčov, DZP Velehrad Vincentinum, DZP Velehrad Buchlovská, Domov Na Dubíčku, p.o. (sociální službu v těchto zařízeních využívá celkem 778 uživatelů).

Hlavním cílem projektu je:

 • Zvýšení kvality života uživatelů stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem.
 • Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných lidem se zdravotním postižením.
 • Systematická příprava vybraných zařízení (uživatelů i pracovníků) na proces změny v poskytování sociálních služeb směrem k zajištění takových služeb, které lépe odpovídají životu v běžné společnosti.

 

Důvody realizace projektu:

 • Zlínský kraj disponuje jedním z nejvyšších počtů lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci České republiky, přičemž někteří lidé s postižením v těchto zařízeních žijící by vzhledem ke svým potřebám potřebovali jiný typ sociální služby.
 • Chybí jednotná metodika a strategie, jak by poskytované služby měly vypadat v dlouhodobém horizontu.
 • V rámci stávajících 11 zařízení dosud chybí vize jejich dalšího dlouhodobého směru a rozvoje.

 

Hlavní aktivity projektu:

 • Zavádění nástrojů reálného mapování potřeb uživatelů se zdravotním postižením– cílem je především zmapování uživatelů s ohledem k jejich individuálním potřebám a zpracování jednotné Metodiky procesu případové práce. V průběhu tohoto procesu mají zařízení možnost využívat metodickou pomoc a odborné konzultace odborníků s praktickou zkušeností s procesem transformace pobytových služeb a možnost využití odborných konzultací při posuzování specifických potřeb uživatelů.
 • Zmapování způsobů zajišťování služeb uživatelům se zdravotním postižením  -  tj. jakým způsobem je služba v současné době uživatelům poskytována a jaký život je lidem s postižením v rámci zařízení umožňován. V rámci této aktivity budou pro každé zařízení zpracovány dokumenty:

-       Popis procesů probíhajících ve službě.

-       Popis vnějšího prostředí.

-       Odborná studie materiálně technického zabezpečení služeb.

 • Zpracování analýz a koncepcí:

-       Analýza kvality života uživatelů – cílem je vyhodnotit, zda a v jaké míře stávající služby naplňují požadavky na zajištění kvality života svých uživatelů a následně definovat, co by uživatelé reálně potřebovali vzhledem ke svým schopnostem a možnostem (pro každé zařízení zapojené do projektu). 

-       Koncepce rozvoje zařízení (pro každé zařízení zapojené do projektu). 

-       Koncepce rozvoje soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem.

 • Vzdělávací programy (pro pracovníky a management) - cílem je získání znalostí, zkušeností, výcvik, trénink a nácvik specifických dovedností, jako systematická příprava vybraných zařízení na proces změny v poskytování sociálních služeb směrem k zajištění takových služeb, umožňujících lidem s postižením žít v podmínkách běžného života a být součástí běžné společnosti.
 • Stáže a pracovní návštěvy (pro pracovníky, management i uživatele služeb) - budou realizovány s cílem zajištění přenosu praktických zkušeností a informací ze služeb, u nichž již úspěšně proběhla či probíhá změna v přístupech k uživatelům a zajišťování služeb.

.

Závěrečná konference projektu

Výstupy projektu

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020

Dne 13.7.2015 byla Radou Zlínského kraje schválena Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020, která byla zpracována v rámci projektu " Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním prostižením ve Zlínském kraji.

Koncepci a další dokumenty tohoto projektu naleznete ke stažení níže.

Související dokumenty

.pdf Právní kuchařka sociálního pracovníka 916,14 kB
.pdf Manuál sociálního pracovníka 1010,47 kB
.pdf Metodika případové práce 557,75 kB
.pdf Koncepce rozvoje SSL pro osoby se ZP 1516,57 kB

Kontaktní osoby pro projekt:

Mgr. Marta Karpielová, e-mail: marta.karpielova@kr-zlinsky.cz, telefon: 577 043 314

Mgr. Alena Mazurová, e-mail: alena.mazurova@kr-zlinsky.cz, telefon: 577 043 325

 

 

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji reg. č.CZ.1.04/3.1.00/A9.00008.

aktualizováno: 2.10.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap