Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji

Program:
Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:
3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:
3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Období realizace:
1. 12. 2010 - 30. 11. 2012
Financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85 %
Státní rozpočet ČR - 15 %
Stručný obsah:
Projekt byl zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, a to prostřednictvím vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků. Dále na klíčové oblasti, které bylo nutno podpořit za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, např. stáže nebo výcvik instruktorů videotréninku interakcí. Projekt se zaměřil také na nápravu případných nedostatků v interních procesech v pobytových zařízeních sociálních služeb, které byly identifikovány na základě aktivity konzultace standardů kvality. Tím bylo dosaženo pokrytí všech klíčových aktivit zajišťujících kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb. Projekt svými aktivitami souhrnně řešil rezervy v oblasti vzdělávání a také v dalších oblastech, které měly přímý vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb ve Zlínském kraji. Realizací projektu byl nastaven systém vzdělávání, který přispěl k větší erudovanosti zaměstnanců pracujících s klienty, byly zavedeny nové formy rozvoje pracovníků i služeb, které umožnily implementovat moderní nástroje a přístupy do organizací prostřednictvím přenosu best practise. Pracovníci v sociálních službách získali nové dovednosti, které při své činnosti prakticky ověřili. Současně umožnil přivést do regionu odborníky, za nimiž bylo nutno dojíždět do vzdálených míst, což vedlo k nízkému využívání kvalitních kurzů. Posílení kompetentnosti a erudovanosti pracovníků vedlo i ke zvýšení společenské prestiže sociální práce, která je v současné době nízká. Díky aktivitám projektu došlo ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje a zlepšení sociálních služeb a další pomoci, která je poskytována osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.
Projekt pamatoval také na to, že práce v pomáhající profesi je velkou psychickou zátěží, která má za následek únavu a rychlé vyhoření pomáhajícího profesionála. Z toho důvodu byly některé kurzy zaměřeny na seznámení s možnými riziky a předcházení syndromu vyhoření. Frekventanti se v nich seznámili s metodami účinného předcházení a zvládání stresových situací, s nimiž se v práci každodenně setkávají.
AKTIVITY PROJEKTU
I. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
- MODULY A, B, C

II. KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- MODULY D, E, F, G, H, I

III. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
- MODUL J

IV. VÝCVIK INSTRUKTORŮ VIDEOTRÉNINKU INTERAKCÍ
- MODUL K
Výcvik bal akreditovaný u MPSV pro sociální pracovníky. Cílem bylo umožnit sociálním pracovníkům pracujícím s rodinami, aby si rozšířili odborné poznatky o komunikaci a moderních interakčních přístupech při práci s rodinou, získali znalosti o zákonitostech a specificích interakce rodič - dítě a následně se v praktické části výcviku zaměřili na možnost podpory či intervence s cílem hledat řešení a podporovat žádoucí změnu u klienta.

V. STÁŽE PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VI. KONZULTACE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

DODAVATELÉ
MODUL A: MARLIN, s.r.o.
MODUL B: MARLIN, s.r.o.
MODUL C: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o
MODUL D: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o
MODUL E: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o
MODUL F: MARLIN, s.r.o.
MODUL G: APROXY, s.r.o.
MODUL H: APROXY, s.r.o.
MODUL I : KVALIFIKAČNÍ KURZ: Marlin, s.r.o.
MODUL J: MARLIN, s.r.o.
MODUL K Videotrénink interakcí: APROXY, s.r.o.
STÁŽE: MARLIN, s.r.o.
KONZULTACE STANDARDŮ: APROXY, s.r.o.

Kontaktní osoby:
Mgr. Marta Linhartová, manažerka projektu, tel.: 577 043 843, e-mail: marta.linhartova@kr-zlinsky.cz
Ing. Bc. Anna Blechová, odborná koordinátorka projektu, tel.: 577 043 311, e-mail: anna.blechova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 7.1.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap