Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4.3. – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:

4.3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Období  realizace:

1. 7. 2009 – 31. 3. 2011

Financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) – 85 %
Státní rozpočet ČR – 15 

Stručný obsah:

Projekt byl zaměřen na prohloubení a rozšíření manažerských znalostí a dovedností řídících pracovníků působících v zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jednalo se o řídící pracovníky a jejich zástupce z krajem řízených organizací rezortu sociálních služeb, okrajově také o zástupce organizací zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji. Projekt vycházel z hloubkové analýzy Strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje a jím řízených organizací, která byla provedena v říjnu 2007. Kraj tímto projektem systematicky řešil zvyšování celkové úrovně manažerských znalostí a dovedností u řídících pracovníků organizací sociálních služeb, čímž sledoval snížení markantních rozdílů v úrovni řízení lidských zdrojů a vedení organizací. Toho bylo dosaženo prostřednictvím aktivit projektu. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo ověřování kompetencí zástupců cílové skupiny a to na základě předem stanovaného kompetenčního profilu a standardizovaného systému hodnocení. Stanovený kompetenční profil byl porovnáván s reálnými profily, které vyšly z výsledků Development center. Následně byl připraven individuální plán vzdělávání a rozvoje potřebných kompetencí každého řídícího pracovníka. Další klíčovou aktivitou byla realizace certifikovaného manažerského programu, který absolvovali řídící pracovníci a díky kterému se zvýšila celková úroveň jejich řídících dovedností a zároveň úroveň personálního řízení v organizacích poskytujících sociální služby.

Díky projektu došlo ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje.

Aktivity projektu:

1. NASTAVENÍ KOMPETENČNÍCH PROFILŮ

Kompetenční profil je definovaný jako soubor schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokaldů, které jsou nezbytné pro úspěšnost na dané pozici a představuje nezbytný nástorj v koncepční práci s lidskými zdroji.

2. DEVELOPMENT CENTRA

Obsahem byl jednodenní program, sestavený z kombinace psychologický testů, osobnostních dotazníků, modelových situací a případových studií. Skupina odborných hodnotitelů při DC porovnávala prokázané kompetence řídícího pracovníka s ideálním kompetenčním profilem pro jeho pozici.

3. NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Obsahem byla příprava individuálního plánu vzdělávání a rozvoje potřebných kompetencí pro každého ředitele zařízení sociálních služeb.

4. MANAŽERSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Cílem vzdělávacího manažerského programu bylo poskytnout účastníkům komplexní přehled o managementu organizací, doplnit odborné znalosti a osvojit si praktické dovednosti pomocí řešení modelových situací.

Termíny školení (6 dvoudenních setkání):
12. - 13. 11. 2009
25. - 26. 2. 2010
13. - 14. 5. 2010
19. - 20. 8. 2010
11. 12. 11. 2010
13. - 14. 1. 2011

Místo konání: Hotel Fontána II, Luhačovice
Školitel: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úrovně personálního řízení v zařízeních sociálních služeb za účelem zvýšení kvality a zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Specifický cíl:

 • Nastavení systému rozvoje řídících pracovníků zařízení sociálních služeb - nastavení kompetenčních profilů, development centra, nastavení individuálních plánů.
 • Zvýšení kompetencí řídících pracovníků absolvováním akreditovaného manažerského vzdělávacího programu.
 • Zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínsého kraje.

Cílové skupiny:

Projekt byl určen řídícím a vedoucím pracovníkům v zařízeních sociálních služeb a také jejich zástupcům. Jednalo se převážně o pracovníky krajem řízených organizací ve Zlínském kraji.

Aktuální stav:

1. NASTAVENÍ KOMPETENČNÍCH PROFILŮ

Prvním krokem v nastavování kompetenčních profilů bylo vyplnění elektronického dotazníku zjišťujícího pohled řídících pracovníků na jejich stěžejní vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dotazník byl prvotním zdrojem informací pro další fázi tvorby profilů, kterou tvořily 2 pracovní workshopy. Cílem těchto setkání byla společná diskuse nad definováním kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšný výkon pozice řídícího pracovníka v zařízení sociálních služeb. První workshop se konal dne 22.7.2009 se zástupci Odboru řízení lidských zdrojů a Odboru sociálních věcí KÚZK. Druhý workshop se konal dne 11.8.2009 se zástupci poskytovatelů sociálních služeb – zápisy jsou přílohou Zprávy o zahájení projektu.
Po uskutečnění pracovních skupin v měsíci září následovaly behaviorální rozhovory s vybranými řediteli a vedoucími organizací, v rámci nichž byly získávány informace o významných skutečnostech a kritických momentech, ke kterým došlo v průběhu jejich práce.
Podklady získané prostřednictvím všech výše zmíněných nástrojů a metod byly podrobeny obsahové analýze a na jejich základě byly nastaveny kompetenční profily.

2. DEVELOPMENT CENTRA - harmonogram
skupina 1: 22. 10. 2009; zpětná vazba: 27. 11. 2009
skupina 2: 26. 11. 2009; zpětná vazba: 11. 12. 2009
skupina 3: 10. 12. 2009; zpětná vazba: 29. 1. 2010
skupina 4: 28. 1. 2009; zpětná vazba: 27. 11. 2009
skupina 5: 4. 2. 2010; zpětná vazba: 19. 3. 2010
skupina 6: 18. 3. 2010; zpětná vazba: 16. 4. 2010
skupina 7: 15. 4. 2010; zpětná vazba: 30.4. 2010

4. MANAŽERSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Termíny školení (6 dvoudenních setkání):

12. - 13. 11. 2009
25. - 26. 2. 2010
13. - 14. 5. 2010
19. - 20. 8. 2010
11. - 12. 11. 2010
13. - 14. 1. 2011

 • prezentace Controlling
 • prezentace Finance a finanční produkty
 • prezentace Strategické řízení
 • prezentace Strategický management

pozn.: Prezentace ke stažení pod článkem

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Linhartová
manažerka projektu
577 043 843
marta.linhartova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.ppt prezentace Controlling 994 kB
.ppt prezentace Finance a finanční produkty 2132,5 kB
.ppt prezentace Strategické řízení 2622,5 kB
.ppt prezentace Strategický management 1153,5 kB
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap