Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

30. 6. 2017 – 22. 11. 2019

Celkový rozpočet:

24 806 512,50 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 21 085 535,61 Kč (85%)

Státní rozpočet: 1 240 325,63 Kč (5%)

Vlastní zdroje příjemce:  2 480 651,26 Kč (10%)

Stručný obsah:

Obsahem projektu bylo zavedení technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, kdy tato opatření zabezpečují (A) významné informační systémy příjemce (Zlínského kraje - ZK), dále (B) další určené a vymezené provozní informační systémy příjemce a (C) vymezené komunikační systémy příjemce. Hlavním cílem projektu tedy bylo zvýšení kybernetické bezpečnosti u významných, informačních a komunikačních systémů ZK v souladu se standardy zákona 181/2014Sb.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou projektu bylo zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona číslo 181/2014. Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů v následujícím rozsahu:

- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

- nástroj pro řízení přístupových oprávnění

- nástroj pro ověřování identity uživatelů

- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

 Vedlejšími aktivitami projektu bylo:

- pořízení studie proveditelnosti

- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení

- odborné konzultace a dozor při implementaci

- penetrační testy

- povinná publicita 

Cíl projektu:

Projekt byl založen na identifikovaných potřebách příjemce, které byly formalizovány do následujícího cíle:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních, významných informačních a komunikačních systémů Zlínského kraje, které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 29

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti

•             nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

•             nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

•             nástroj pro řízení přístupových oprávnění

•             nástroj pro ověřování identity uživatelů

•             nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Aktuální stav:

Projekt je v udržitelnosti. 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažer projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 15.3.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap