Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem

Program:  Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

3. 7. 2017 – 22. 11. 2019

Celkový rozpočet:

50 094 868,00 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

43 916 708,00 Kč

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 37 329 201,80 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 2 195 835,40 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  4 391 670,80 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu je zavedení technických opatření v souladu s § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), kdy tato opatření budou zabezpečovat informační a komunikační systémy 51 příspěvkových organizací (PO) Zlínského kraje (ZK). Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti u informačních a komunikačních systémů PO ZK v souladu se standardy zákona 181/2014Sb.

V rámci projektu budou realizována následující technická bezpečnostní opatření pro zabezpečení IS a KS PO (písmena odpovídají ZKB):

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

c) nástroj pro ověřování identity uživatelů

d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

j) kryptografické prostředky

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

Hlavní aktivitou v tomto projektu je "Zabezpečení KII/VIS/ISZS/IS/KS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů".

Hlavní aktivita spočívá v:

 • zabezpečení interní sítě, v níž jsou provozovány IS a KS pomocí dostatečně výkonných firewallů,
 • pořízení switchů pro zabezpečení sítě, kde jsou provozovány IS a KS,
 • pořízení přístupových bodu WiFi pro přístup do sítě,
 • pořízení řešení, které zajišťuje centrální správu WiFi přístupových bodů napříč organizacemi,
 • nasazení MS Windows Server a zavedení MS Active Directory pro řízení identit uživatelů v organizaci,
 • pořízení centrálního systému pro řízení přístupu uživatelů k WiFi sítím,
 • pořízení Syslog Serveru a Monitorovacího nástroje pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nasazení kryptované komunikace pro správu centrálních infrastrukturních zařízení.

Vedlejší aktivity:

 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Vypracování projektové žádosti
 • Projektová dokumentace a odborná podpora v rámci VZ
 • Zadávací dokumentace a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • Odborné konzultace a dozor při implementaci
 • Penetrační testy
 • Publicita

Cíl projektu:

Cílem projektu je zabezpečení informačních a komunikačních systémů jednotlivých PO, zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, ochrana osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU (GDPR) a dodávka nových (moderních) technologií nebo modernizace stávajících vybraných technologií příspěvkových organizací Zlínského kraje.

Výstupy projektu:

Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti: 814

Jedná se o počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti., jimiž je řešena kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních systémů organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, obcí a krajů a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, státních organizací a státních podniků. Technická opatření budou realizována pro zabezpečení informačních a komunikačních systémů 51 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem.

Cílová skupina:

Občané, podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap