Zveřejnění návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

  21.4.2022

Výše uvedený dokument se všemi přílohami je zveřejněn na úřední desce a také na webových stránkách Zlínského kraje pod níže uvedeným internetovým odkazem.

Na tomto internetovém odkazu je zveřejněn také Formulář pro sběr připomínek ve formátu excel.

https://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-rok-2023-cl-5452.html

 

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu e.gazdosova@kr-zlinsky.cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2022.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 na webových stránkách Zlínského kraje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap