Zřízení míst s veřejně přístupným internetem v obcích Zlínského kraje

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

Společný regionální operační program

Priorita:

2 - Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření:

2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Období realizace:

10/2005 - 03/2006

Celkový rozpočet:

7 003 540 Kč

Financování:

EU: 5 252 655 Kč (75%)
Státní rozpočet: 700 354 Kč (10%)
Zlínský kraj: 280 021 Kč (4%)
Obce ZK: 770 510 Kč (11%)

Stručný obsah:

Cílem projektu je podpořit vytvoření podmínek pro rozšíření přístupu k Internetu pro širokou veřejnost, podnikatelský sektor a místní veřejnou správu v celém Zlínském kraji.Předmětem projektu je vybavení 94 knihoven výpočetní technikou, z čehož ve 28 obcích budou místa s veřejně přístupným internetem zcela nově. Součástí je posílení kvalitního připojení k internetu na úroveň ADSL. Vedlejším, ovšem neméně důležitým výsledkem projektu je to, že díky jeho realizaci bude v kraji zpřístupněn obyvatelům 39 vesměs malých, příhraničních obcí kvalitní internet až domů po telefonní lince a to díky technologii ADSL. Prostřednictvím projektu tudíž získali možnost přístupu ke kvalitnímu vysokorychlostnímu internetu uživatelé nejvíce v lokalitách, které jsou z pohledu poskytovatelů internetu nezajímavé a nelze předpokládat možnost připojení jiným způsobem než po telefonní lince.Bude vytvořeno 1,5 nových hrubých stálých pracovních míst (přímo v důsledku provozu projektu, do jednoho roku po realizaci projektu) a dále bude podpořeno zvýšení zaměstnanosti v kraji.

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je rozšířit dostupnost širokopásmového Internetu ve Zlínském kraji pro obce, veřejnost a podnikatelský sektor společně s vybudováním míst veřejně přístupného Internetu v obcích Zlínského kraje a umožnit tak využití Internetu pro služby veřejné správy širokou veřejností. Zvýšení konkurenceschopnosti firem, které působí v malých obcích a jsou dnes nedostupností těchto služeb znevýhodněny.

Specifické cíle:

 • Vytvoření podmínek pro zavedení širokopásmového internetu technologií ADSL a jeho dostupnost podnikatelskému sektoru, pro obyvatelstvo a veřejnou správu.
 • Připojení knihoven k internetu a vytvoření míst s veřejně přístupným internetem.
 • Vybavení míst s veřejně přístupným internetem výpočetní technikou.

Výstupy projektu:

 • Vytvořená pracovní místa – 1,5 osob
 • Počítače připojené širokopásmovým připojením – 46 ks
 • Občané s přístupen k širokopásmovému internetu – 22 476 osob
 • Vybudování PIAP či IKT center – 91 ks
 • Uživatelská místa v PIAP či IKT centrech – 119 ks

Partneři projektu:

viz. dokumenty přiložené k článku

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 15. 4. 2006 vytvořením daných výstupů projektu.

Kontaktní osoba:

Ing. František Štourač
577 043 414
frantisek.stourac@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.xls Partneři projektu 25,5 kB
.xls Seznam míst s veřejně přístupným internetem vytvořených v rámci projektu 47 kB
aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap