Zrekonstruovaný hospodářský dvůr v Rymicích se návštěvníkům otevře v půli května

22. 2. 2022

Do roku 2022 vstoupilo Muzeum Kroměřížska s atraktivním výstavním plánem a akcemi, které zaujmou příznivce výtvarného umění, historie, tradiční lidové kultury, archeologie i přírodních věd. Na své si přijdou nejen dospělí návštěvníci, ale také děti.

Nejvýznamnější akcí letošního roku bude otevření revitalizovaného hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice, který byl v havarijním stavu. „Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, terénní a sadové úpravy. Rovněž jsme vyřešili ochranu sbírkového fondu, veškerého majetku a vybavení,“ uvedla ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková. „Nyní už v objektech hospodářského dvora připravujeme novou expozici Od kvásku ke klásku a prostory pro nový etnografický a archeologický depozitář,“ doplnila.

Součástí otevření, které je naplánováno na 14. května, bude bohatý kulturní program. „Velmi nás těší, že účast přislíbila vítězka pořadu Peče celá země Petra Burianová,“ prozradila ředitelka muzea.

Práce na obnově hospodářského dvora začaly v březnu 2020. Celkové náklady dosáhly 129 milionů korun, z toho 85 procent tvoří dotace IROP, 10 procent dotace kraje a 5 procenty přispěl státní rozpočet.

Už na konci ledna muzeum otevřelo přírodovědně-archeologickou výstavu Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka měněná. Přibližuje měnící se vztah člověka a přírody od doby kamenné až po raný středověk. Ocení ji i rodiny s dětmi. Otevřena je do 15. května.

Milovníkům výtvarného umění je určena výstava Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá... „Tvorba Vladimíra Kudlíka oplývá jemu vlastním humorem, radostí ze života a nadsázkou. Jeho inspiračním zdrojem a věčným tématem je žena ve všech svých fyzických podobách a životních situacích. Jeho tvorbu rovněž silně ovlivňuje láska k folkloru a lidovému umění, k literatuře,“ přiblížila ředitelka muzea Martina Miláčková, která je spolu s kolegou Michalem Jemelkou kurátorkou výstavy. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 24. dubna.

Procházku třemi uměleckými světy – malbou, sochařstvím a hudbou – nabídne výstava 3R. Představí se na ní tři mimořádně nadaní bratři: malíř Aleš Růžička, sochař Štěpán Růžička a hudebník Mikoláš Růžička. „Aleš nás nechá svými obrazy nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života, ve Štěpánových objektech se snoubí vůně kůže a dřeva a Mikoláš vyzve návštěvníky prostřednictvím hudební instalace užít si výstavu i poslechem,“ přiblížil kurátor Martin Štípala. Vernisáž se bude konat 13. května.

Největší výstavní akcí bude interaktivní projekt Zachraň jídlo! Ukazuje, jak lze využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou. „Návštěvníci se dozvědí, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují. Zjistí více o potravinovém odpadu a možnostech darování jídla nebo o tématu recyklace potravin. Budou moci do výstavy zasahovat, doplňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti,“ popsala kurátorka výstavy Martina Václaviková. Vernisáž je naplánována na
9. červen. Výstavní projekt Zachraň jídlo! připravila galerie Atrium na Žižkově atriumzizkov.cz ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo.

V říjnu a listopadu bude muzeum patřit dětem. Vystaví práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kroměříž. Název výstavy Naše ZUŠka, dáma stočtyřicetilá napovídá, že škola slaví úctyhodné výročí. „Kulaté výročí, dlouhá tradice, génius loci školy, generace odchovaných žáků a tvůrčí prostředí, to jsou témata a náměty pro výtvarné zpracování,“ naznačil Jiří Wiesner, vedoucí výtvarného oboru.

Práce kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové si budou moci návštěvníci prohlédnout na výstavě Návraty od konce listopadu až do konce února 2023. „Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí také reliéf. Po řadu let vytvářela v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu. Byla to témata do škol, sportovních, zdravotních, obřadních prostor i do kostelů,“ upřesnila ředitelka muzea, která je zároveň i kurátorkou výstavy. Vernisáž bude 24. listopadu.

Výstava Terče kroměřížských ostrostřelců vůbec poprvé představí jako celek soubor téměř sedmdesáti dřevěných malovaných terčů, které jsou součástí sbírkového fondu muzea. „Motivy na terčích nás přenesou až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný 1932. Vyznačují se precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i dobové kroměřížské reálie nebo veduty města,“ připomněla kurátorka výstavy Markéta Mercová. Vernisáž proběhne 15. prosince.

„Výstavní plán Muzea Kroměřížska je pestrý, každý si v něm může najít to své. Já jsem velmi zvědavá na výstavní projekt Zachraň jídlo! Témata, která se týkají odpovědného jednání, nakládání s odpady
a šetrnějšího hospodaření s jídlem, jsou aktuální a dotýkají se každého z nás. A samozřejmě velkou akcí bude zpřístupnění hospodářského dvora návštěvníkům, na jeho otevření se moc těším,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury Zuzana Fišerová.

 

Kontakty:

  • Ředitelka muzea: Martina Miláčková, milackova@muzeum-km.cz, 603 429 127
  • Kurátorka: Martina Václaviková, vaclavikova@muzeum-km.cz, 733 622 603
  • Kurátorka: Markéta Mercová, mercova@muzeum-km.cz, 734 417 169
  • Kurátor: Martin Štípala, stipala@muzeum-km.cz, 573 338 388
  • PR pracovnice: Martina Malá, mala@muzeum-km.cz, 605 199 835
hospodarsky-dvur-rymice-1.jpg
hospodarsky-dvur-rymice-2.jpg
hospodarsky-dvur-rymice-3.jpg
hospodarsky-dvur-rymice-4---etnograficky-depozitar.jpg
nahrdelnik-casu.jpg
terce-kromerizskych-ostrostrelcu.jpg
vladimir-kudlik.jpg
zachran-jidlo--foto-atrium-na-zizkove-praha.jpg
3r.jpg
otilie-suterova-navraty.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap