Zpráva ministerstva potvrzuje vysokou kvalitu školství ve Zlínském kraji

  14.10.2019
Zpráva ministerstva potvrzuje vysokou kvalitu školství ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hned několika výborných výsledků v oblasti školství dosahuje Zlínský kraj v porovnání s ostatními kraji České republiky. Vyplývá to z aktuálně zveřejněné Zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak se ve zprávě uvádí, dosahují žáci ze Zlínského kraje nadprůměrných výsledků v testovaných předmětech (matematika, český jazyk, anglický jazyk) a v mezikrajském srovnání je zde vůbec nejnižší neúspěšnost u maturit. Zlínský kraj vyniká také vysokou kvalifikovaností pedagogů a nízkým podílem žáků, kteří předčasně ukončili vzdělávání. Kvalita školství v jednotlivých krajích byla hlavním tématem dnešní návštěvy ministra školství Roberta Plagy ve Zlínském kraji.

„Opakovaně tvrdím, že hned po Praze máme ve Zlínském kraji druhé nejlepší školství v České republice, což dokládá i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své aktuální zprávě. Mám z těchto výsledků velkou radost a chtěl bych velmi poděkovat ředitelům škol, pedagogům, žákům a vůbec všem, kdo na tom mají svoji zásluhu. Zároveň pevně věřím, že nás tyto úspěchy neukolébají a že budeme všichni pracovat na tom, aby úroveň školství ve Zlínském kraji i nadále rostla,“ uvedl krajský radní pro školství Petr Gazdík.

„Považuji za důležité, že se s kraji jako s velkými partnery v oblasti vzdělávání můžeme bavit nad tím, jak se vzdělávací soustava vyvíjí a co je v ní potřeba dělat. V zájmu zvýšení kvality vzdělávání v naší republice musíme táhnout za jeden provaz. Musím říct, že ve Zlínském kraji se mi jednalo velmi dobře, právě proto, že Zlínský kraj má jasnou strategii, jakým způsobem ke školství přistupovat,“ řekl ministr školství Robert Plaga.   

V národním testování, realizovaném Českou školní inspekci, dosáhli žáci ze Zlínského kraje nadprůměrných výsledků v předmětech matematika, český jazyk i anglický jazyk. V mezikrajském srovnání se tak žáci Zlínského kraje zařadili k žákům Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje, kteří na krajské úrovni taktéž dosahovali lepších výsledků. I pokud se podíváme na podíly žáků, kteří v testovaných předmětech dosahovali tzv. výborné úrovně(tedy více než 80 % úspěšnosti), řadí se Zlínský kraj mezi ty kraje, v nichž je zastoupení takových žáků oproti ostatním krajům vyšší.

Trend dobrých výsledků žáků ve Zlínském kraji potvrzují také výsledky maturitní zkoušky, ve srovnání s ostatními kraji je zde nejnižší hrubá neúspěšnost (pod 15 %) Hrubá neúspěšnost je ukazatel vypovídající o tom, jaký podíl žáků z celkem přihlášených žáků u zkoušky neuspěl, anebo zkoušku vůbec nekonal. Ve srovnání s ostatními kraji má Zlínský kraj také jeden z nejnižších podílů žáků, kteří předčasně ukončili vzdělávání.

Silnou stránkou Zlínského kraje je také vysoká kvalifikovanost pedagogů. V roce 2018 bylo nekvalifikovaných pouze 2,17 % z nich. V delší časové perspektivě je navíc pozorován trend zvyšující se kvalifikovanosti pedagogů v kraji.

Nižší oproti ostatním krajům je ve Zlínském kraji rovněž podíl žáků, kteří jsou zasaženi problémem záškoláctví, konzumací alkoholu či drog, případně jejich doprovodnými projevy. Školy by však měly i nadále věnovat preventivním aktivitám adekvátní pozornost.

14. 10. 2019


Zpracoval: Jan Vandík

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz             

-mg-1111-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1119-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1122-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1127-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1148-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1156-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1158-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1160-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1163-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1170-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1183-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1189-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1197-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap