Zpětný odběr výrobků

Základním principem zpětného odběru výrobků je odpovědnost výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Vybranými výrobky, kterých se právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem (výrobky s ukončenou životností).

Konečný uživatel má povinnost výrobek s ukončenou životností, na nějž se vztahuje zpětný odběr, odevzdat, a to prostřednictvím individuálního systému výrobce nebo kolektivního systému, kterému bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno oprávnění k provozování jeho činnosti. Cílem je, aby se tyto výrobky nestaly součástí směsného komunálního odpadu, ale byly dále opětovně využívány, recyklovány a minimalizoval se tak vliv na životní prostředí.

Užitečné odkazy

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap