Změny v sociální oblasti od 1. ledna 2012

Dnem 1. ledna 2012 nabyly účinnosti právní předpisy, kterými se změnila řada zákonů v sociální oblasti (tzv. Sociální reforma I.). Z tohoto důvodu došlo ke změnám v kompetencích Krajského úřadu Zlínského kraje. Od uvedeného data není Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí (dále jen krajský úřad), odvolacím správním orgánem ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Působnost odvolacího orgánu pro všechny výše uvedené dávky přešla z krajského úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -  http:// www.mpsv.cz

Sídlo odvolacího orgánu je: Ministerstvo práce a sociálních věcí (detašované pracoviště ve Zlíně), Odbor odvolání a správních činností nepojistných sociálních dávek, Referát odvolání a správní agendy Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792,  760 01  Zlín, telefonní čísla 950 196 492 – 498.

Proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany (dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory) byl sjednocen. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na http://portal.mpsv.cz/upcr.


Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.