Změna usnesení vlády o zabezpečení integrace azylantů

Dne 30. října 2013 vláda ČR projednala a přijala usnesení č. 818 „o změně usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů  a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, ve znění usnesení ze dne 3. května 2010 č. 321“.

 Usnesení se dotýká obcí v ČR,které mohou na základě rozhodnutí orgánů obcí požádat v rámci Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou o dotaci Ministerstvo vnitra v roce 2014. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v příloze usnesení, která obsahuje zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra včetně vzorů žádostí o dotaci, předmětných smluv a rozhodnutí ministra vnitra.  

 

Upozornění na důležité informace:

 Oprávněné osoby k čerpání dotace jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou (MO) formou azylu nebo formou doplňkové ochrany, a sice po 1.1.2009.

 Varianta č. I, její výše:

pro 1 - 3 osoby dotace ve výši 300 tis. Kč

pro 4 a více osob dotace ve výši 500 tis. Kč

 Varianta č. II A, její výše:

pro 1 - 3 osoby dotace až do výši 4 tis. Kč/měsíčně

pro 4 a více osob dotace až do výše 5 tis. Kč/měsíčně

Dotace se poskytuje po dobu nejvýše 3 let.

 Výjimku z výše uvedeného tvoří osoby, jimž byla poskytována dotace podle var. č. II A do 31. prosince 2013. Těmto osobám bude poskytován finanční příspěvek po dobu nejvýše 3 let podle níže uvedené tabulky.

Počet let čerpání

finančního příspěvku

doba čerpání finančního příspěvku oprávněnou osobou podle varianty č. II A

8 let

po 1.1.2014 nebude čerpat žádný finanční příspěvek

7 let

bude čerpat finanční příspěvek 1 rok

6 let

bude čerpat finanční příspěvek 2 roky

5 let až 1 rok

bude čerpat finanční příspěvek 3 roky

 Ve smyslu bodu II. usnesení Vás žádáme o informování zejména těch obcí a městských částí, které již čerpali ze státního integračního programu dotaci podle varianty č. II A o schválených změnách.

 Kontaktními osobami za OAMP jsou: pan Mgr. Pavel Jiřičný (tel.974832291, e-mail: pavel.jiricny@mvcr.cz), pan Viktor Parkán (974832262, e-mail: Viktor. parkan@mvcr.cz), pan Mgr. Petr Novák (974832468, e-mail: petr.novak@mvcr.cz)

 

dokumenty ke stažení

.doc příloha k usnesení a vzory 223 kB
.doc UV z eklepu 52,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.