Změna stavebního zákona

Zákonem č. 68/2007 Sb., byl změněn § 15 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tak, že se písm. e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písm. d).
Tedy od 4. dubna 2007 není krajský úřad speciálním stavebním úřadem pro povolování staveb podléhajících integrovanému povolení a tato řízení povedou obecné stavební úřady. Neukončená řízení ve smyslu ust. § 190 odst. 4 stavebního zákona dokončí obecný stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení k dané věci podle stavebního zákona.

Zákonem č. 350/2012 Sb., došlo ke změně zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Podstatné změny např. :

 • § 13a                    - kvalifikační požadavky pro výkon činnosti SÚ
 • § 21                       - územně plánování informace nenahrazuje územní rozhodnutí či     územní souhlas
 • § 78a                     - veřejnoprávní smlouva
 • § 79                       - rozšíření staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • § 80                       - rozšíření činností, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
 • § 87                       - nemusí být vždy vedeno ústní jednání
 • § 94a                    - společné územní a stavební řízení
 • § 96                       - přesnější vymezení územního souhlasu
 • § 96a                    - společný územní souhlas a souhlas s provedením stavby
 • § 103, 104           - zjednodušení vymezení staveb
 • § 105                    - upřesnění ohlášení
 • § 106                    - úprava veřejnoprávní smlouva
 • § 117                    - úprava posouzení záměru autorizovaným inspektorem
 • Čl. II přechodná ustanovení

-          části územně plánovací dokumentace, které nemohou být její  součástí se nepoužijí          

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap