Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti (část třetí, hlava I - „Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb" i hlava II - „Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců") je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků je v roce 2015 stanoven do 30. září, vztahuje se na předmět příspěvku splněnýpo 30. září 2014.

Přílohy:
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2014-30.html

dokumenty ke stažení

.jpg Sazby finančních příspěvků 128,29 kB
.xls Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých 71,5 kB
.xls Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 90 kB
.doc Zápis o instalaci umělé nory, lapacího zařízení, hnízdních budek, hnízdních podložek (berliček) a odchytových zařízení 33,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap