Zlínský kraj vybízí obce k účasti v soutěži Vesnice roku 2015

  15.4.2015
Zlínský kraj vybízí obce k účasti v soutěži Vesnice roku 2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Předat starostům obcí co nejvíc praktických zkušeností a motivovat je k tomu, aby se v letošním roce přihlásili do soutěže Vesnice roku 2015, bylo hlavním cílem semináře spojeného s exkurzí, který v úterý 14. dubna zorganizoval Zlínský kraj ve spolupráci s dalšími partnery, jimiž jsou např. Celostátní síť pro venkov, Škola obnovy vesnice Modrá a Spolek pro obnovu venkova a další.  

Akce, nad níž převzal záštitu a které se zúčastnil také náměstek hejtmana Ivana Mařák zodpovědný za rozvoj venkova, přilákala přes šedesát starostů z celého Zlínského kraje. Nejprve absolvovali prohlídku Třanovic, vítěze Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2014, kde jim byly ukázány projekty realizované z evropských dotací – např. úprava veřejného prostranství v centru obce nebo venkovská průmyslová zóna. Potom se účastníci přemístili do Hošťálkové, obce Zlínského kraje, která se v roce 2014 stala v soutěži Vesnice roku držitelem Oranžové stuhy. V místní sokolovně starostové získali především praktické informace, jak prezentovat svou obec v soutěži Vesnice roku, do níž se mohou přihlásit do 30. dubna na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Náměstek hejtmana Ivan Mařák byl potěšen velkým zájmem starostů o tento seminář. „Oproti loňskému roku je účast opravdu veliká. Mám z toho radost a věřím, že i zájem zapojit se přímo do soutěže bude letos výraznější, než v minulých letech. Jsem přesvědčen, že tato soutěž obyvatele venkova povzbuzuje k aktivní účasti na rozvoji jejich domova a že také propaguje rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozorňuje širokou veřejnost na význam venkova,“ řekl náměstek Ivan Mařák. Zároveň dodal, že venkov Zlínského kraje a jeho obnova má vysokou úroveň a nezpochybnitelné kvality, dokladem čehož jsou výsledky minulých ročníků, neboť od roku 2000, kdy vznikl Zlínský kraj, v soutěži čtyřikrát získaly celostátní prvenství obce Zlínského kraje: v r. 2006 Liptál, v r. 2008 Lidečko, v r. 2011 Komňa a v r. 2014 Kateřinice. Kraj také významně finančně odměňuje obce úspěšné v krajském kole. V roce 2014 kraj pro tento účel uvolnil ze svého rozpočtu 1 400 000 korun. Další finanční odměnu obce získávají ze státních prostředků.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 200 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v krajských kolech soutěže komisí, které předsedá starosta vítězné obce předminulého ročníku soutěže. Předmětem hodnocení je celistvé uskutečňování vlastního Programu obnovy vesnice, a to v těchto okruzích:

 • koncepční dokumenty,
 • společenský život,
 • aktivity občanů,
 • podnikání,
 • péče o stavební fond a obraz vesnice,
 • občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,
 • péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
 • péče o krajinu,
 • připravované záměry,
 • informační technologie obce,
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže).

 

Krajská komise uděluje v rámci krajského kola soutěže tato ocenění:

 • „zlatou stuhu“ – za celkové vítězství v krajském kole soutěže,
 • "modrou stuhu" - za společenský život,
 • "bílou stuhu" - za činnost mládeže,                        
 • "zelenou stuhu" - za péči o zeleň a životní prostředí,
 • „oranžovou stuhu“ – za spolupráci obce a zemědělského subjektu,
 • Cenu naděje pro živý venkov (ocenění práce spolků v obci),
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (ocenění realizovaných stavebních děl na venkově).

 

Dále může krajská komise udělit:

 • diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
 • diplom za vzorné vedení kroniky,
 • diplom za rozvíjení lidových tradic,
 • diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
 • diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.

 

Vítěznou obec ocení krajská komise "zlatou stuhou" a obec postupuje do celostátního kola soutěže, kde je hodnocena společně s ostatními vítězi krajských kol celostátní komisí soutěže Vesnice roku.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

15. 4. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap