Zlínský kraj ve spolupráci s Kontaktním centrem pro východní trhy zorganizoval první podnikatelskou misi do Kazachstánu

  13.10.2015

ZLÍN – První podnikatelská mise Zlínského kraje do Kazachstánu, která se uskutečnila ve dnech 4. až 10. října 2015, otevřela nové možnosti spolupráce. „Podnětem k uskutečnění cesty byl zájem podnikatelů Zlínského kraje o ekonomickou kooperaci s touto zemí a cílem Zlínského kraje bylo navázání spolupráce s Karagandskou oblastí, vytvoření podmínek pro podnikatele a jejich podpora na úrovni regionálních i vládních orgánů,“ informoval radní Jaroslav Kučera, který vedl delegaci Zlínského kraje.

Cesty se zúčastnili představitelé jedenácti firem a společností ze Zlínského kraje včetně zástupců Strategické průmyslové zóny v Holešově či lázeňských subjektů v Luhačovicích. Podnikatelskou část delegace vedla Bohdana Konečná, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje.

„První velké setkání delegace se zástupci Karagandské oblasti proběhlo v Karagandě na půdě akimátu respektive hejtmanství, kde jsem předal osobní pozvání hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka akimu (hejtmanovi) Karagandské oblasti k návštěvě Zlínského kraje. Vzájemně jsme si předali informace o obou krajích a možných sférách spolupráce, zejména v kulturní a hospodářské oblasti,“ uvedl radní Jaroslav Kučera.

V Astaně jednala delegace Zlínského kraje mimo jiné se spolupředsedou Mezivládní komise Česká republika – Kazachstán pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci B. Džaksalievem, který přislíbil informovat o možnostech spolupráce se Zlínským krajem Výbor pro investice a další zainteresované instituce a asociace.

„Kazašská strana má zájem o české technologie a české zkušenosti s tím, že zájem o spolupráci se soustřeďuje do několika oblastí jako je zejména zdravotnictví, strojírenství, automobilový průmysl, turistika a podobně. Zástupci firem ocenili v průběhu podnikatelské mise možnost osobních setkání s potenciálními partnery a vysoce hodnotili především možnost navázání bezprostředních kontaktů. Ty by se nyní měly realizovat již na bázi bilaterálních dohod mezi jednotlivými podniky či organizacemi. Kladně také vnímali nabídku spolupráce na základě uskutečněných jednání od jednotlivých institucí v Karagandské oblasti i v Astaně, jako je třeba Komora podnikatelů, Mezinárodní obchodní komora, KAZNEXINVEST, i nabídku pomoci od Velvyslanectví České republiky v Kazachstánu,“ konstatoval radní. 

Podnikatelská mise je pro podnikatele příležitostí pro navazování nových obchodních kontaktů, zmapování odbytové a konkurenční situace na globálních trzích a v neposlední řadě příležitostí pro vytváření strategických dohod o podpoře podnikatelů z úrovně regionálních orgánů v jednotlivých zemích.

„Výsledky prvních jednání v Karagandě i v Astaně lze hodnotit z tohoto pohledu jako úspěšné. Představitelé Karagandské oblasti byli pozváni na návštěvu Zlínského kraje v příštím roce v době konání Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, včetně zapojení dětí do poroty festivalu, a také k účasti na plánované Mezinárodní konferenci zdravotní turistiky v Luhačovicích.  Došlo k dohodě o podpisu Memoranda o porozumění mezi Medical Tourism Association of Kazakhstan a Klinikou reprodukční medicíny Zlín a také bylo podepsána Deklarace o porozumění mezi Státní organizací Administrativní správa speciální ekonomické zóny ´Astana – nové město´ a Strategickou průmyslovou zónou Holešov, na základě které bude probíhat spolupráce a výměna zkušeností po dobu tří let. Existují zajímavé podněty v oblasti strojírenství, konkrétní kroky na základě této cesty zvažuje TOS Hulín,“ konkretizoval přínos cesty radní Jaroslav Kučera.

 

Seznam zúčastněných firem:

BKP Group s.r.o.
ELKO EP, s.r.o.
Industry Servis ZK a.s.
Klinika reprodukční medicíny Zlín
Kontaktní centrum pro východní trhy
TOSHULIN a.s.
Lázně Luhačovice a.s.
MDP GEO s.r.o.
Ontario Die International (CZ), s.r.o.
Oxalis, spol. s r.o.
ROYAL SPA a.s.

 

Zpracovala: Vladimíra Horáčková a Bohdana Konečná

13. 10. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap