Zlínský kraj v roce 2015 pomáhal i neziskovému sektoru

  29.12.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejen investičnímu rozvoji, podpoře inovací, regionálnímu školství, zdravotnictví, sociálním službám, dopravě a dalším strategicky významným oblastem, ale také neziskovému sektoru, tedy různým - co do obsahu a pestrosti rozličným - spolkům, ve kterých se občané sdružují a společně realizují své zájmy a aktivity, pomáhal v roce 2015 Zlínský kraj.

Neziskový sektor je jednou z agend, jejichž činnost vykonává Odbor Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje - vedle dalších oblastí, jako je například krizové řízení, vnější vztahy (respektive aktivity kraje směrem k zahraničním i domácím partnerům) a podobně. 

„Zlínský kraj v roce 2015 finančně podporoval v oblasti neziskového sektoru například práci dobrovolných hasičů, seniorských organizací, rodinných center nebo ochrany přírody. Celková podpora z rozpočtu Zlínského kraje k těmto účelům byla okolo 80 milionů korun a navíc z rozpočtu státu kraj obdržel další finance především do oblasti sociálních služeb, kde také neziskové organizace působí,“ uvedla Pavlína Nováková, vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

Ve Zlínském kraji působí přes 6 000 neziskových organizací.

Nicméně Zlínský kraj nepodporoval spolky jenom finančně. „Také jsme uspořádali řadu vzdělávacích akcí, které těmto organizacím pomáhaly získat důležité informace. Například to byla školení o změně právních předpisů, které se neziskových organizací bezprostředně týkají, jako je např. občanský zákoník. Spolky totiž mají povinnost si opravit své názvy a také zkontrolovat si stanovy, zda odpovídají ustanovením nového občanského zákoníku. Zde velmi pomáhá samostatný web Zlínského kraje (http://zlk.neziskovka.cz/), jehož prostřednictvím poskytujeme všechny potřebné informace,“ řekla dále vedoucí oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana Zlínského kraje.

Zlínský kraj také v roce 2015 vyhlašoval soutěže a ocenění, které podporují práci aktivních občanů sdružujících se právě do různých spolků, jako je např. ocenění dlouhodobé činnosti dobrovolných pracovníků volnočasových aktivit, ocenění dobrovolných hasičů nebo občanů se zdravotním postižením. Hejtman Stanislav Mišák společně s dalšími členy krajské rady při těchto akcích pravidelně děkuje jednotlivcům příkladně aktivním v těchto oblastech.

V roce 2015 rovněž několikrát zasedal Výbor Zastupitelstva Zlínského kraje pro nevládní organizace a neziskový sektor, jehož členy jsou i zástupci neziskových organizací. Tento výbor napomáhá vzájemnému dialogu mezi krajem a neziskovkami a snaží se mapovat a řešit aktuální problémy neziskových organizací.

Zpracovala: Helena Mráčková

29. 12. 2015

Další informace:
Renata Janečková       
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
        

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.