Zlínský kraj společně s partnery uzavře smlouvu na podporu vodního díla Vlachovice

  26.2.2018
Zlínský kraj společně s partnery uzavře smlouvu na podporu vodního díla Vlachovice

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření smlouvy na podporu realizace vodního díla Vlachovice schválili radní Zlínského kraje. Kromě kraje a státního podniku Povodí Moravy se ke smlouvě připojí obce ležící v blízkosti plánované stavby, dále zástupci zemědělských podniků a vlastníci lesů. Všechny smluvní strany tím vyjádří společný zájem spolupracovat na přípravě vodního díla.

„Prognóza vydatnosti zdrojů pitné vody ve Zlínském kraji není do budoucna příznivá. Vodní dílo Vlachovice představuje jediné známé opatření, které je schopné skutečně zabezpečit potřebné množství pitné vody k pokrytí očekávaného deficitu. Proto jeho vybudování považujeme za zásadní pro budoucí zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Po vyhodnocení nezbytných podkladových studií a posudků zohledníme záměr jeho výstavby v nejbližší aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, a to jeho zařazením jako veřejně prospěšné stavby,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

„Uzavření této smlouvy vítám, ohledně dalších realizačních kroků ve vztahu k vodnímu dílu Vlachovice jsem již jednala s ministrem Jiřím Milkem a smlouvu vidím jako další impuls k urychlení realizace. V plánovaném území je v posledních letech nedostatek vody a víceúčelová vodní nádrž by významně pomohla ve zlepšení situace,“ sdělila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Smluvní strany hodlají spolupracovat zejména při zajištění vzájemné informovanosti mezi sebou, při prezentaci záměru veřejnosti a také při upřesňování technického řešení souvisejících opatření tak, aby odpovídaly specifickým podmínkám a potřebám jednotlivých dotčených obcí. Smluvní strany dále jmenují svého zástupce (koordinátora) pro vzájemnou plynulou výměnu informací a společnou koordinaci postupu. Za obce bude jmenován jeden společný koordinátor. Koordinátoři budou svolávat pravidelná jednání k projednání otázek souvisejících s přípravou vodního díla Vlachovice i souvisejících záměrů.

Vodní zdroje v České republice jsou prakticky závislé na množství a rozdělení atmosférických srážek v průběhu roku. Již v roce 2015 byly zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji a výrazně také vzrostly dopady sucha na zemědělskou produkci, lesní hospodářství i ostatní sektory. Do budoucna lze na základě výsledků zpracovaných výzkumů očekávat, že stávající vodní zdroje nebudou pro zajištění dodávek pitné vody dostatečné.

Vodní dílo Vlachovice v údolí Vláry, jehož investorem je Povodí Moravy, se má stát významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou v oblastech s nedostatkem podzemních zdrojů vody, i v dalších částech Zlínska, Vsetínska či Uherskohradišťska. Víceúčelové využití tohoto zdroje navíc umožní zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel a zvyšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí dolního úseku Vláry.

Příprava Vodního díla Vlachovice probíhá v souladu s usnesením Vlády České republiky ze srpna 2016. V současné době se realizuje předprojektová příprava, během níž je zpracovávána podrobná technická studie, prováděn inženýrsko-geologický průzkum a další důležití průzkumné práce. Prováděny jsou rovněž analýzy vlivu záměru na životní prostředí. Podle investora dojde k předání kompletní studie v průběhu roku 2019. Rozhodnutí o velikosti nádrže a její realizaci nepadne dříve, než se kompetentní orgány a vláda s touto studií seznámí. Obecně lze tedy předpokládat rozhodnutí v roce 2019. Pro informování veřejnosti o připravovaném vodním díle jsou zřízeny webové stránky, které spravuje Povodí Moravy –  http://vdvlachovice.pmo.cz/ .

Zpracoval: Jan Vandík

26. 2. 2018

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.