Zlínský kraj rozdělí další kotlíkové dotace, příjem žádosti odstartuje 19. dubna

  13.3.2017
Zlínský kraj rozdělí další kotlíkové dotace, příjem žádosti odstartuje 19. dubna

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení druhého kola tzv. kotlíkových dotací schválila Rada Zlínského kraje. Mezi žadatele rozdělí 34,4 milionu korun. Tyto peníze se kraji podařilo jednak dodatečně získat od Ministerstva životního prostředí a také úsporami dosaženými při první vlně kotlíkových dotací v loňském roce. Výzva k předkládání žádostí bude zveřejněna 15. března na webových stránkách kraje.

Oproti prvnímu vyhlášení však budou omezeny typy zdrojů, které bude možné s podporou dotací instalovat, a to pouze na obnovitelné zdroje energie – tedy buď tepelná čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu (dřevo, dřevěné pelety či brikety, apod.). To bylo podmínkou Ministerstva životního prostředí, které program výměny zdrojů tepla v domácnostech administruje a které kraji dodatečné peníze poskytlo.

„Naopak pozitivní novinkou je to, že předkládání žádostí bude tentokrát probíhat prostřednictvím elektronického formuláře, čímž bude utvořeno jednoznačné pořadí předložených žádostí. Žadatelé pak budou mít dalších 10 kalendářních dní na to doručit listinnou verzi žádosti na krajský úřad. Tím budou odstraněny dlouhé fronty při zahájení příjmu žádostí," uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Příjem elektronických formulářů žádosti bude zahájen 19. dubna 2017 v 8 hodin a ukončen 21. dubna 2017 ve 13 hodin. Kraj si však vyhrazuje právo ukončit příjem elektronických formulářů žádosti i dříve, a to v případě, že budou přijaty elektronické formuláře žádosti s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň 150 % finanční alokacepro toto kolo.

S tím souvisí další novinka oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací. Tou bude zřízení tzv. zásobníku projektů, do nějž budou zařazeny všechny žádosti o dotaci, které splní všechna kritéria, avšak nebudou moci být ihned podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků. V případě navýšení finančních prostředků na druhou výzvu však bude možné z tohoto zásobníku tyto žádosti přímo podpořit.

První kolo kotlíkových dotací ve Zlínském kraji bylo v loňském roce provázeno enormním zájmem žadatelů. Odevzdáno bylo celkem 1 289 žádostí, po kontrole a vyhodnocení bylo nakonec podpořeno 1 245 z nich v celkové výši přesahující 148 milionů korun. Zlínský kraj pak chystá vyhlášení další výzvy na kotlíkové dotace, během které by mohlo být rozděleno dalších až 150 milionů korun. „O tyto peníze musíme však nejdříve požádat Ministerstvo životního prostředí, proto s jejich rozdělením počítáme až ve druhé polovině roku," doplnil Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení projektů, které má kotlíkové dotace na starosti.

Kontaktní osoby pro kotlíkové dotace:

Ing. Petr Hasala (tel. 577 043 825)
Ing. Barbora Kubernátová (tel. 577 043 843)
Ing. Kateřina Válková (tel. 577 043 838)
Ing. Alena Trčková (tel. 577 043 834)
Ing. Lenka Peterková (tel. 577 043 783)
Ing. Ludmila Vaňková (tel. 577 043 419)

Zpracoval: Jan Vandík

13. 3. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap