Zlínský kraj přichází s průkopnickým projektem eBadatelna

  26.1.2016
Zlínský kraj přichází s průkopnickým projektem eBadatelna

ZLÍN – Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt, díky kterému se digitálně zpřístupňují zajímavé dokumenty sedmi paměťových institucí Zlínského kraje. Portál „eBadatelna Zlínského kraje“, který funguje na adrese http://ebadatelna.zlkraj.cz/ a na webových stránkách Zlínského kraje, umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny.

Projekt byl realizován z Integrovaného operačního programu, v rámci „Rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji II“, a sice na základě výzvy „Zpřístupnění digitálního fondu paměťových institucí regionálního charakteru“. Celková cena projektu (včetně podpory jeho fungování až do roku 2020) dosahuje částky 1 949 915 korun včetně DPH.

„Díky tomuto projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460 000 stran nejrůznějších dokumentů a rovněž filmy v délce trvání 860 minut. Konkrétně se jedná např. o 610 monografií vydaných po roce 1800, dále to jsou staré tisky, staré noviny, časopisy, kartografické materiály a plány, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy a rovněž 71 filmů,“ uvedl radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

Do projektu se zapojily paměťové instituce – většina příspěvkových organizací Zlínského kraje z oblasti kultury: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Kroměřížska a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Hlavními zpracovateli projektu byli: Ing. Vítězslav Mach - pracovník oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje, PhDr. Blanka Rašticová - historička Slováckého muzea - a Ing. Jan Kaňka - odborník na digitalizaci dokumentů z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.

Přínos projektu vidí vedoucí tvůrčího týmu Vítězslav Mach ve dvou rovinách: „Velké pozitivum spočívá v tom, že na vytvoření tohoto portálu včetně fáze digitalizace předmětů spolupracoval široký tým odborníků naprosto odlišných odborností a zaměření: IT specialisté, kurátoři muzejních a galerijních sbírek či odborníci na správu a katalogizaci knihovních fondů ze všech paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem. Výsledkem je dnes sofistikovaný nástroj sloužící odborným kurátorům pro zveřejnění digitálních dokumentů, který bude možné podle potřeb nadále rozvíjet. Druhý podstatný přínos vidíme v počinu vůči veřejnosti, především ve Zlínském kraji, která prostřednictvím portálu „eBadatelna získává možnost prohlížet ve velmi vysoké kvalitě digitalizované fondy kulturního dědictví spjaté s regionem a spravované paměťovými institucemi Zlínského kraje. Regionální digitalizované fondy rovněž budou prostřednictvím nejnovějších technologií poskytovány do dalších obdobných portálů na národní či nadnárodní úrovni,“ konstatoval Vítězslav Mach.

„Projekt eBadatelna je ojedinělý svého druhu v celé České republice. Obdobná řešení dnes existují pouze na národní a nadnárodní úrovni. Digitalizace dokumentů je celosvětový trend, který přináší výhody nejen uživatelům, pro které se stávají sbírkové fondy široce dostupnými, ale také je důležitá ochrana a záchrana muzejních sbírkových předmětů, s nimiž se nemusí díky převedení do digitální formy tak často manipulovat. Zlínský kraj se odhodlal k realizaci tohoto záměru s využitím znalostí z obdobně zaměřených portálů v zahraničí,“ doplnil radní Ladislav Kryštof.

Tento unikátní projekt byl oceněn mnoha kladnými ohlasy na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, který se konal závěrem roku 2015 v Národním archivu v Praze.

„Realizace projektu eBadatelny byla umožněna díky tomu, že digitalizaci sbírkového fondu paměťových institucí se Zlínský kraj věnuje systematicky již od roku 2011.  V letech 2011 až 2013 byl ve spolupráci s paměťovými institucemi vytvořen digitální fond o objemu cca 14 TB dat. Souběžně byl vytvořen Krajský digitální repozitář, který slouží všem paměťovým institucím k bezpečnému a dlouhodobému ukládání digitálních dat. Všechny tři uvedené projekty tvoří v podstatě jeden logický celek, jehož existence poskytuje paměťovým institucím pevný základ pro realizaci dalších aktivit v oblasti digitalizace a zveřejňování digitalizovaných kulturních fondů,“ uvedl krajský radní Petr Navrátil, který má ve své kompetenci kromě školství také informatiku.

„Portál eBadatelna Zlínského kraje navazuje na vynikající výsledky práce informatiků krajského úřadu, kteří již v minulých letech předvedli pozoruhodné výsledky v oblasti elektronizace a digitalizace veřejné správy. Mimořádně úspěšné byly například projekty Jednotné digitálně technické mapy Zlínského kraje či projekt Krajského archivu PACS snímků,“ dodal radní Petr Navrátil 

 

Zpracovala Helena Mráčková

26. 1. 2016

Další informace:

Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Fotografie č. 2 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 3 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 4 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 5 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 6 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 7 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 8 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 9 (foto: Ludvík Valouch)
Fotografie č. 10 (foto: Ludvík Valouch)

Dokumenty ke stažení

.zip Fotografie ke stažení 13746,35 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.