Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022

KategorieOstatní
Datum vyvěšení11.11.2020 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2021 23:59:59
Pořadové číslo2020/2860/SOC

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dál jen „Akční plán“) je prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínském kraje dne 4. 2. 2019.

Akční plán vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat v přirozeném prostředí.

Akční plán nyní vzniká a na tvorbě se podílí např. pracovní skupiny SO ORP včetně zástupců měst a obcí a poskytovatelů sociálních služeb odsouhlasenou formou dle aktuální situace v daném okamžiku v souladu s platnou legislativou.

 

Veřejnost se může zapojit do tvorby Akčního plánu svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

 

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách kraje kr-zlinsky.cz / Sociální oblast / Strategické dokumenty / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022. Nebo také na kr-zlinsky.cz / Sociální oblast / Strategické dokumenty / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji / Akční plán 2022.

 

Dokumenty ke stažení

.pdf zlinsky-kraj-pracuje-na-tvorbe-ap-2022.pdf 412,52 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap