Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021

KategorieOstatní
Datum vyvěšení19.11.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2020 23:59:59
Pořadové číslo2019/992/SOC

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 (dál jen „Akční plán“) je prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínském kraje dne 4. 2. 2019.

I Akční plán vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat doma.

Zřejmý je také trend kombinovat terénní sociální služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb apod.

Akční plán nyní vzniká a na tvorbě se budou podílet např. pracovní skupiny SO ORP včetně zástupců měst a obcí a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Veřejnost se může zapojit do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

 

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách kraje kr-zlinsky.cz / Sociální oblast / Strategické dokumenty / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022

Dokumenty ke stažení

.pdf Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 495,11 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap