Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020

KategorieOstatní
Datum vyvěšení22.2.2019 8:00:00
Datum sejmutí30.6.2019 23:59:59
Pořadové číslo2019/190/SOC

Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020 (dál jen „Akční plán“) je prováděcí částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022, který byl schválen Zastupitelstvem Zlínském kraje dne 4. 2. 2019.

I Akční plán vychází především ze snahy pokrýt region dostatečnou kapacitou terénních sociálních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních, které budou schopny reagovat na potřeby osob tak, aby mohly v maximální možné míře zůstat v přirozeném prostředí.

Kromě dokončení procesu transformace pobytových sociálních služeb ústavního charakteru na služby druhu chráněné bydlení je v Akčním plánu kladen velký důraz na rozšíření cílové skupiny pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Zřejmý je také trend kombinovat terénní sociální služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb apod.

Akční plán nyní vzniká a na tvorbě se budou podílet např. pracovní skupiny SO ORP včetně zástupců měst a obcí a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Veřejnost se může zapojit do jeho tvorby svými podněty, a to prostřednictvím e-mailu sprss@kr-zlinsky.cz nebo zasláním písemně na adresu:

 

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor sociálních věcí

Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Ing. Lenka Lokajová Hnilová

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

 

Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách kraje kr-zlinsky.cz / Sociální oblast / Strategické dokumenty / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022.

Dokumenty ke stažení

.pdf zlinsky-kraj-pracuje-na-tvorbe-ap.pdf 432,22 kB
Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.