Zlínský kraj pozitivně ovlivňuje školství v regionu i díky mezinárodní spolupráci

  14.1.2021
Zlínský kraj pozitivně ovlivňuje školství v regionu i díky mezinárodní spolupráci

ZLÍN - V roce 2020 uběhlo přesně 10 let od chvíle, kdy Zlínský kraj podal první projektovou žádost do Programu celoživotního učení Evropské komise a začal tak vnášet do školství v kraji nová témata a inovace. Mezinárodní spolupráce Zlínského kraje v oblasti školství pak pokračovala i v nástupnickém programu Erasmus+.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě, v oblasti sportu a mládeže. Zlínský kraj od roku 2011 stojí v čele tříčlenného konsorcia partnerů, se kterými v Erasmu+ (i v předchozím Programu celoživotního učení) zrealizoval celkem 7 projektů zaměřených na nejaktuálnější témata ve školství.

Toto konsorcium tvořené Zlínským krajem, vzdělávací společností SES 13-19 Ltd. z Velké Británie a odbornou školou Galway Technical Institute z Irska na sebe postupně nabalovalo další zahraniční partnery z oblasti školství a Zlínský kraj zapojoval střední školy na svém území. Vznikla tak dobře fungující a stabilní síť expertních institucí, které již nyní mezi sebou realizují další projekty - školy ve Zlínském kraji tuto síť využily například pro vysílání žákyň a žáků na zahraniční stáže, případně pro práci na inovovaných výukových materiálech. 

Zlínský kraj ve spolupráci se zahraničními partnery i domácími zapojenými školami řešil například standardy kariérového poradenství v odborných školách, což mělo bezprostřední dopad jak na zúčastněné zástupce škol v kraji, tak na strategii Zlínského kraje při podpoře zavádění kariérového poradenství do systému poradenství ve školách na svém území.

Zlínský kraj se v mezinárodních projektech zabývá i tak náročnými tématy jako je například společné vzdělávání. V roce 2015 obdržel prestižní ocenění Pečeť kvality za projekt, který umožnil pedagožkám a pedagogům speciálních škol ve Zlínském kraji prozkoumat opatření na podporu inkluze v základním vzdělávání v britském Cardiffu a porovnat je s tím, co se osvědčilo u nás. Výsledkem byla inspirace na obou stranách.

Díky poznatkům z mezinárodní spolupráce se Zlínský kraj stal uznávaným lídrem v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a má nyní k dispozici unikátní metodu nazvanou Safe Arrival, která školám umožní rozpoznat u žáků riziko opuštění školy před jejím úspěšným ukončením a včas zasáhnout. O metodu již projevily zájem také další kraje v České republice.

Klíčovým tématem Zlínského kraje je ovšem zvyšování kvality a atraktivity polytechnického (nebo také STEM) vzdělávání. To zahrnuje odborné vzdělávání, ale jde ještě mnohem dál - směrem k moderním technologiím, ke spolupráci škol se zaměstnavateli v kariérovém poradenství, k podpoře dívek při volbě kariéry v pro ně „netypických“ oborech a v neposlední řadě k účinnému vyhledávání a podpoře talentů v polytechnickém vzdělávání.

Dobrým příkladem je projekt The SENSE, jehož realizace končí v roce 2021. Na projektu pod vedením Zlínského kraje pracuje celkem 5 zahraničních partnerů. „Od března 2021 budou mít školy ve Zlínském kraji k dispozici publikaci s přehledem příkladů, jak vnášet do výuky prvky moderních technologií a také metodiku pro vyhledávání a podporu talentovaných žákyň a žáků v přírodovědných a technických oborech,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní ZK pro oblast kultury a školství.

 

Zpracovala: Martina Němcová, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů

 

14. 1. 2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap