Zlínský kraj pokračuje v realizaci projektu Digitální technická mapa

  16.7.2021
Zlínský kraj pokračuje v realizaci projektu Digitální technická mapa

Digitální technická mapa navazuje na projekt Jednotná digitální technická mapa, který ve Zlínském kraji funguje od roku 2003. Stávající data budou upravena podle nové legislativy a budou doplněna chybějící území. Bude také potřeba doměřit dopravní a technickou infrastrukturu v majetku kraje či obcí, která dosud zaměřena nebyla. Rada Zlínského kraje řešila smlouvu s obcemi o spolupráci při realizaci projektu.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní kraje schválili na svém pondělním zasedání uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy. Dodatek a smlouva řeší součinnost při pořizování dat v průběhu realizace projektu s jednotlivými obcemi kraje. Krajský úřad má povinnost zpřístupnit Digitální technickou mapu do 30. června 2023. Cílem je sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních a následné zrychlení přípravy staveb.  

„Před zahájením prací na sběru podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních je vždy nezbytné dosáhnout dohody s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem o převzetí a následné aktualizaci nově pořízených dat. Dodatek, který jsme schválili, řeší právě součinnost při pořizování dat v průběhu realizace projektu digitální mapy a zodpovědnost za získaná data,“ řekl radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace.

Celkové předpokládané náklady projektu Digitální technická mapa jsou 210 milionů korun, přičemž dotace z Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých výdajů a 15 % tvoří vlastní spolufinancování Zlínského kraje.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

16. 7. 2021

 

 

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap