Zlínský kraj opět přispěje k obnově venkova

  14.1.2014

ZLÍNSKÝ KRAJ – I v letošním roce mohou obce do 2 000 obyvatel ze Zlínského kraje žádat o finanční podporu z Podprogramu na podporu obnovy venkova. Hejtmanství pro ně vyčlenilo celkem 20,9 milionu korun.

Podprogram je rozdělen do dvou dotačních titulů. První z nich (DT1) je určen na komplexní úpravu veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v jejím majetku, čímž se konkrétně rozumí revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí, a také na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje. V případě komunikací jde zejména o výstavbu místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění veřejné autobusové dopravy, dále pak o rekonstrukci a modernizaci místních komunikací v zájmu odstranění nebezpečných míst či o zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Druhý dotační titul (DT2) je cílen na podporu zpracování územních plánů obcí nebo jejich návrhů.

U prvního dotačního titulu je možno získat dotaci od 50 tisíc až do 1 milionu korun, u druhého od 50 tisíc do 250 tisíc korun.

 

Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu:

 • Zveřejnění Výzvy a Informací pro žadatele: 14. ledna 2014
 • Ukončení příjmu žádostí – DT1: 14. února 2014
 • Ukončení příjmu žádostí – DT2: 31. března 2014
 • Schválení příjemců dotace v Zastupitelstvu ZK – DT1: 19. března 2014
 • Schválení příjemců dotace v Zastupitelstvu ZK – DT2: 18. června 2014
 • Ukončení realizace projektů v rámci podprogramu – DT1: 28. listopadu 2014
 • Ukončení realizace projektů v rámci podprogramu – DT2: 30. listopadu 2015

 

Zpracoval: Jan Vandík

14. 1. 2014

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                                                 
tisková mluvčí                                                                         
Krajský úřad Zlínského kraje                                                   
577 043 190, 731 555 161                                                        

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.