Zlínský kraj opět přispěje k obnově venkova

  14.1.2014

ZLÍNSKÝ KRAJ – I v letošním roce mohou obce do 2 000 obyvatel ze Zlínského kraje žádat o finanční podporu z Podprogramu na podporu obnovy venkova. Hejtmanství pro ně vyčlenilo celkem 20,9 milionu korun.

Podprogram je rozdělen do dvou dotačních titulů. První z nich (DT1) je určen na komplexní úpravu veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v jejím majetku, čímž se konkrétně rozumí revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí, a také na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje. V případě komunikací jde zejména o výstavbu místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění veřejné autobusové dopravy, dále pak o rekonstrukci a modernizaci místních komunikací v zájmu odstranění nebezpečných míst či o zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Druhý dotační titul (DT2) je cílen na podporu zpracování územních plánů obcí nebo jejich návrhů.

U prvního dotačního titulu je možno získat dotaci od 50 tisíc až do 1 milionu korun, u druhého od 50 tisíc do 250 tisíc korun.

 

Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu:

 • Zveřejnění Výzvy a Informací pro žadatele: 14. ledna 2014
 • Ukončení příjmu žádostí – DT1: 14. února 2014
 • Ukončení příjmu žádostí – DT2: 31. března 2014
 • Schválení příjemců dotace v Zastupitelstvu ZK – DT1: 19. března 2014
 • Schválení příjemců dotace v Zastupitelstvu ZK – DT2: 18. června 2014
 • Ukončení realizace projektů v rámci podprogramu – DT1: 28. listopadu 2014
 • Ukončení realizace projektů v rámci podprogramu – DT2: 30. listopadu 2015

 

Zpracoval: Jan Vandík

14. 1. 2014

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela                                                 
tisková mluvčí                                                                         
Krajský úřad Zlínského kraje                                                   
577 043 190, 731 555 161                                                        

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

 • +420 577 043 111
 • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.