Zlínský kraj opět ocení nejlepší knihovny a knihovníky

  5.4.2017
Zlínský kraj opět ocení nejlepší knihovny a knihovníky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Již popáté se Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně rozhodly ocenit práci veřejných knihoven v kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Nad oceněním převzal záštitu Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport.

Komise, složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí, vybere stejně jako každý rok k ocenění čtyři veřejné knihovny (jednu knihovnu z každého okresu) a čtyři osoby – knihovníky, kteří obdrží zvláštní uznání. V obou případech je ocenění spojeno s předáním daru, květiny a diplomu.

Při hodnocení knihoven bude komise brát v úvahu jednak statistické ukazatele (procento uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na 1 obyvatele, počet výpůjček na 1 čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1 000 obyvatel), dále péči o knihovní fond a vzhled knihovny, plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, spolupráci v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti a mimořádné aktivity knihovny.

Zvláštní uznání bude vybraným jednotlivcům uděleno za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví či za dlouhodobý přínos v oboru. Podmínkou udělení zvláštního uznání je, aby oceněný byl pracovníkem, případně bývalým pracovníkem, veřejné knihovny.

Knihovny i jednotlivce mohou na toto ocenění nominovat jak zástupci zřizovatelů
a provozovatelů knihoven, tak odborná veřejnost. Nominace lze podávat do 31. května 2017.Nominační formulář je zveřejněn na stránkách krajské knihovny, v sekci Pro knihovny: http://www.kfbz.cz/aktuality-pro-knihovny

Bližší informace poskytne: Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

5. 4. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.