Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby

  7.10.2015
Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Slavnostní předání krajského titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ se uskutečnilo 6. října v Hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Stalo se tak za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, krajského radního pro kulturu Ladislava Kryštofa, radního Petra Navrátila a dalších zástupců kraje, města Uherského Hradiště, osobností kulturního a společenského života regionu a samozřejmě letošních nominovaných. Mistři tradiční rukodělné výroby jsou ve Zlínském kraji oceňováni od roku 2012, v každém roce je titul udělen třem laureátům.

„Zlínský kraj přistoupil k tomuto oceňování s vědomím nutnosti podpořit uchování a další rozvoj tradiční rukodělné výroby, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví. Současně tato iniciativa kraje vychází ze státní koncepce účinné péče o tradiční lidovou kulturu v České republice i v souladu s výzvou UNESCO. Cílem je vyjádřit veřejné uznání a podporu těm, kdo se snaží udržet dovednosti našich předků a předat je dalším generacím,“ připomenul smysl ocenění radní Ladislav Kryštof.

V letošním roce byli na základě nominací doručených do Slováckého muzea v Uherském Hradišti (tedy do krajské příspěvkové organizace, která vykonává funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje) doručeny návrhy na ocenění šesti jednotlivců, mezi nimiž figuruje: Antonín Hájek z Uherského Hradiště, zabývající se prací se dřevem; Lenka Macešková z Nového Hrozenkova, která se věnuje textilním technikám; Zdeněk Matyáš z Valašských Klobouk, řezbář; Petra Pilná ze Vsetína, která ovládá textilní techniky; Petr Řehák z Karolinky, výrobce ručně štípaného a strouhaného šindele a rustikálních výrobků a konečně Marie Sekaninová z Topolné, která obdivuhodně zvládá výrobu drobných zvykoslovných předmětů, zejména vyškrabovaných kraslic.

Odborná komise pro tradiční lidovou kulturu všechny tyto nominace detailně vyhodnotila a na základě jejího doporučení schválila Rada Zlínského kraje udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje za rok 2015 třem lauerátům, kteří nyní mají právo užívat na svých výrobcích a propagačních materiálech označení „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Jsou jimi:

Antonín Hájek z Uherského Hradiště, Lenka Macešková z Nového Hrozenkova a Marie Sekaninová z Topolné.

Antonín Hájek, který byl nominován v oboru „práce se dřevem – soustružení, zdobení cínem, intarzie“, od dětství získával vztah k rukodělné činnosti díky rodinnému prostředí. Každoročně ho můžeme vidět na jarmarcích na Slovácku, na Slovensku i v Rakousku.

Lenka Macešková byla nominována v oboru „textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií“. O výrobu valašského síťovaného čepce se začala zajímat z potřeby obnovit tuto součást valašského lidového kroje. O její tvorbu je stále větší zájem. Zúčastnila se řady programů, dílen, seminářů a své dovednosti ochotně a ráda předvádí každému zájemci o tuto ne příliš známou textilní techniku.

Marie Sekaninová byla nominována v oboru „drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované kraslice“. Pravidelně se účastní velikonočních doprovodných programů Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde v minulosti také vedla kurz zdobení kraslic. Své umění předvádí i na různých výstavách a veletrzích.

Nositelé titulu od roku 2012 do současnosti:

2012: Jiří Machaníček, Ivan Šulák, František Zuska

2013: Ludmila Kalivodová, Božena Vráželová, Stanislava Žabková

2014: Marie Skrežinová, Josef Fryzelka, Antonín Moštěk

2015: Lenka Macešková, Marie Sekaninová, Antonín Hájek


Zpracovala: Helena Mráčková s využitím podkladů Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje

7.10. 2015

Další informace:
Renata Škrobálková                          
tisková mluvčí                                                                                            
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161     
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz    

                                               

 

Fotografie č. 2 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 3 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 4 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 5 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 6 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 7 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 8 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 9 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 10 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 11 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 12 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 13 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 14 (foto: Ladislav Chvalkovský)
Fotografie č. 15 (foto: Ladislav Chvalkovský)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap