Zlínský kraj má zájem na regeneraci brownfields, v roce 2010 podpořil deset projektů

  13.6.2012

ZLÍN - Vyhodnocení prvního ročníku podprogramu na zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje zaměřeného na regeneraci brownfields, který se realizoval v průběhu roku 2010 a 2011, projednali nyní krajští radní.

Na podprogram regenerace brownfields byly z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010 vyčleněny celkem 4 000 000 korun, přičemž výše dotace mohla činit maximálně700 000 korun a současně max. 80 procent celkových výdajů projektu.

Příjemce dotace, tedy vlastník lokality brownfields nad 0,5 ha, mohl v rámci podprogramu pořídit předprojektovou dokumentaci – např. studii využitelnosti území ve variantním řešení, koncepci napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonickou a objemovou studii plánovaného záměru, předběžnou studii proveditelnost a podobně.

„Kvalitní předprojektové studie žadatelům otevírají možnosti získání dotací na samotnou revitalizaci areálů, které již přestaly sloužit svým účelům a nyní se hledají nápady, jak je proměnit v moderní centra života a podnikání,“ vysvětlil význam předprojektových studií statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, zodpovědný za strategický rozvoj Zlínského kraje.

Na základě výzvy bylo předloženo 12 žádostí, deseti z nich pak v červnu 2010 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo přidělení dotací.

„Předprojektová příprava podpořená v rámci podprogramu Zlínského kraje je základním východiskem revitalizačního procesu a mnohým vlastníkům lokalit brownfiels pomohla při získávání dotací na revitalizaci z Operačního programu podnikání a inovace i z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,“ uvedl Libor Lukáš. Centrum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně nebo Rekonstrukce AB GEOSTAV Otrokovice podpořené z Operačního programu Podnikání a inovace, či koncept Regenerace zlínských filmových ateliérů podpořený z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava vycházely při zpracování svých projektových žádostí z přípravy podpořené Zlínským krajem.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

13. 6. 2012

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela           
tisková mluvčí                                               
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161                                

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.