Zlínský kraj má zájem na regeneraci brownfields, v roce 2010 podpořil deset projektů

  13.6.2012

ZLÍN - Vyhodnocení prvního ročníku podprogramu na zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje zaměřeného na regeneraci brownfields, který se realizoval v průběhu roku 2010 a 2011, projednali nyní krajští radní.

Na podprogram regenerace brownfields byly z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2010 vyčleněny celkem 4 000 000 korun, přičemž výše dotace mohla činit maximálně700 000 korun a současně max. 80 procent celkových výdajů projektu.

Příjemce dotace, tedy vlastník lokality brownfields nad 0,5 ha, mohl v rámci podprogramu pořídit předprojektovou dokumentaci – např. studii využitelnosti území ve variantním řešení, koncepci napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonickou a objemovou studii plánovaného záměru, předběžnou studii proveditelnost a podobně.

„Kvalitní předprojektové studie žadatelům otevírají možnosti získání dotací na samotnou revitalizaci areálů, které již přestaly sloužit svým účelům a nyní se hledají nápady, jak je proměnit v moderní centra života a podnikání,“ vysvětlil význam předprojektových studií statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, zodpovědný za strategický rozvoj Zlínského kraje.

Na základě výzvy bylo předloženo 12 žádostí, deseti z nich pak v červnu 2010 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo přidělení dotací.

„Předprojektová příprava podpořená v rámci podprogramu Zlínského kraje je základním východiskem revitalizačního procesu a mnohým vlastníkům lokalit brownfiels pomohla při získávání dotací na revitalizaci z Operačního programu podnikání a inovace i z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,“ uvedl Libor Lukáš. Centrum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně nebo Rekonstrukce AB GEOSTAV Otrokovice podpořené z Operačního programu Podnikání a inovace, či koncept Regenerace zlínských filmových ateliérů podpořený z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava vycházely při zpracování svých projektových žádostí z přípravy podpořené Zlínským krajem.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

13. 6. 2012

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela           
tisková mluvčí                                               
Krajský úřad Zlínského kraje                           
577 043 190, 731 555 161                                

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.