Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030

  15.5.2020
Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030

ZLÍN – Zastupitelé Zlínského kraje schválili finální verzi dokumentu Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, který definuje základní směry rozvoje kraje v příštích deseti letech.

„Tvorba Strategie rozvoje Zlínského kraje je dlouhodobý proces. Návrh dokumentu byl projednán Zastupitelstvem Zlínského kraje již vloni v dubnu, nicméně do prosince 2019 běžel proces posouzení vlivů této strategie na životní prostředí. V rámci tohoto procesu došlo na základě obdržené připomínky například ke zpřesnění textu dokumentu týkajícího se zajištění kvalitního hospodaření s vodou z hlediska aktuální problematiky sucha,“ sdělil náměstek hejtmana Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje, a dodal, že souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství je nutnou podmínkou pro schválení dokumentu.

„Rozvojové cíle dokumentu jsou základními koncepčními směry, kterými by se měl regionální rozvoj v následující dekádě ubírat. Na tento dokument navazuje řada dalších odvětvových koncepcí kraje, řešících jednotlivé oblasti a témata, v nichž má kraj své kompetence,“ doplnil Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

Strategie rozvoje do roku 2030 si klade za cíl naplnění vize, aby byl Zlínský kraj:

 • Bohatý a prosperující;
 • Vzdělaný, inteligentní a kreativní;
 • Otevřený a mobilní;
 • Efektivní, hospodárný a společensky odpovědný;
 • Atraktivní a vyvážený;
 • Výlučný a exkluzivní.

Tuto vizi rozpracovává formou 15 specifických cílů, tematicky seřazených do třech pilířů. První pilíř Ekonomika a trh práce se zabývá podporou rozvoje podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a trhu práce. Druhý pilíř Lidé a kvalita života řeší rozvojová témata v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultury a veřejné správy. A třetí pilíř Infrastruktura a kvalita prostředí se zaměřuje na rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, životní prostředí, energetiku, využití informačních a komunikačních technologií a také vyvážený rozvoj měst a venkovských oblastí Zlínského kraje.

Finální verze Strategie rozvoje do roku 2030 nahrazuje stávající Strategii rozvoje Zlínského kraje, jejíž platnost byla stanovena pro období 2009-2020.

Více na: https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2030-cl-4623.html

15. 5. 2020

Zpracovala: Adéla Čuříková

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap