Zlínský kraj letos opět ocení knihovny a knihovníky za jejich přínosnou práci

  2.5.2016
Zlínský kraj letos opět ocení knihovny a knihovníky za jejich přínosnou práci

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji se i v letošním roce rozhodl Zlínský kraj společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Již počtvrté jim tak tímto způsobem poděkuje za jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i za jejich mimořádné počiny. Záštitu nad oceněním převzal Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.

„Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí vybere čtyři veřejné knihovny, z každého okresu jednu, které získají finanční dar, a dále také čtyři osoby – knihovníky. Ti obdrží zvláštní uznání," uvedl radní Ladislav Kryštof.

Knihovny i jednotlivce navržené na ocenění mohou nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven či odborná veřejnost, a to do 31. května 2016. Nominační formulář je zveřejněn na stránkách knihovny www.kfbz.cz, v sekci Pro knihovny.

Kritéria

Nejlepší knihovny

 • statistické ukazatele – % uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na 1 obyvatele, počet výpůjček na 1 čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel,
 • plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb,
 • mimořádné aktivity, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, spolupráce v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti knihovny,
 • péče o knihovní fond a vzhled knihovny.

Komise navštíví dvě knihovny z každého okresu, které budou mít nejlepší kvantitativní ukazatele, aby ověřila stav knihovního fondu a vzhled knihovny.

Zvláštní uznání pro jednotlivce (pracovníka nebo bývalého pracovníka knihovny)

 • nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven,
 • realizace mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví,
 • dlouhodobý přínos v oboru.

Podmínkou udělení zvláštního uznání je, aby oceněný byl pracovníkem, případně bývalým pracovníkem, veřejné knihovny.

Bližší informace poskytne: Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226.

Zpracoval: Jan Vandík

2. 5. 2016

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz            

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.