Zlínský kraj dá na rozvoj vodohospodářské infrastruktury 18 milionů korun

  23.8.2017
Zlínský kraj dá na rozvoj vodohospodářské infrastruktury 18 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje do 2 000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, stejně jako zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod podpoří tradičně Zlínský kraj v rámci svého programu Podpora vodohospodářské infrastruktury. Oproti minulosti je program nově rozšířen o třetí dotační titul zaměřený na pořízení projektové dokumentace k řešení čištění odpadních vod v obcích nad vodárenskými nádržemi a nádržemi určenými k rekreaci

„Tento náš dotační program přispívá ke zlepšení zásobování pitnou vodou v obcích, a to v odpovídající jakosti a množství, dále k poklesu vypouštěného znečištění, zvýšení množství čištěných odpadních vod a také ke snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Tentokrát pro něj máme vyčleněno 18 milionů korun," řekla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Program bude realizován ve třech dotačních titulech. První z nich bude zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý bude určen na spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2020. Nově zavedený třetí titul poslouží k financování pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce, případně intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad nádržemi s koupací vodou.

O finanční příspěvek budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. V rámci prvních dvou titulů bude možno získat dotaci až 10 milionů korun, u třetího to bude maximálně 1 milion korun.

Rámec programu projednala krajská rada a doporučila krajským zastupitelům jeho schválení. Zveřejnění programu na úřední desce včetně formuláře žádosti se předpokládá v prosinci, příjem a registrace žádostí o podporu by pak měl probíhat od 22. ledna do 3. srpna 2018 (u prvních dvou dotačních titulů) a od 22. ledna do 23. března 2018 (u třetího dotačního titulu).

Zlínský kraj plánuje v příštím roce vyhlásit 20 dotačních programů v předpokládaném objemu 115 milionů korun.

 

Zpracoval: Jan Vandík

23. 8. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.