Zlínský kraj charakterizuje vysoká kvalifikovanost učitelů a vynikající úroveň středního školství

  3.10.2019
Zlínský kraj charakterizuje vysoká kvalifikovanost učitelů a vynikající úroveň středního školství

 

Krajský Magazín 21 přináší ve svém říjnovém vydání rozhovor Heleny Mráčkové s krajským radním pro školství Petrem Gazdíkem o tom, jaké novinky přinese školní rok 2019/2020, chystají-li se další konkurzy na ředitele krajských škol nebo jak je na tom Zlínský kraj s nedostatkem učitelů. 

Pane radní, čekají krajské školství v tomto školním roce nějaké významné změny či novinky?
Od 1. ledna 2020 se spouští reforma financování regionálního školství, která ovlivní přísun peněz pro mateřské a základní školy i školní družiny, což bude znamenat významnou změnu pro zaměstnance ve školství samozřejmě i ve Zlínském kraji. Dojde tak k vyrovnání regionálních rozdílů a spravedlivějšímu rozdělení peněz. Mnohokrát jsem poukazoval na absurdní situaci, kdy Zlínský kraj má školství na prokazatelně velmi vysoké úrovni, dokonce na jedné z nejvyšších v České republice, a přitom platy učitelů zde dlouhodobě patřily k nejnižším. Konečně bude šance tuto disproporci vyrovnat.
Také připravujeme nový Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje pro období 2020 až 2023, což je koncepční dokument, jehož první pracovní verzi jsme teď v září předložili k veřejnému připomínkování a nyní se jednotlivé připomínky zapracovávají. Finální verzi tohoto významného strategického materiálu bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na jaře 2020.

Budou pokračovat další rekonkurzy na ředitele krajem zřizovaných škol?
Ano, protože ve školním roce 2019/2020 završí zákonem dané šestileté funkční období celkem 16 ředitelů a ředitelek, kteří samozřejmě dostanou příležitost znovu se přihlásit ke konkurzům. Tato výběrová řízení budou probíhat na osmi středních školách, na čtyřech speciálních základních školách a na třech „zuškách“. Rekonkurz se bude týkat rovněž jednoho dětského domova.

Co považujete v současné době za největší problémy školství ve Zlínském kraji?
Dlouho mě velmi iritovala již zmíněná nízká platová úroveň u pedagogů ve Zlínském kraji – v rozporu s vynikající úrovní vzdělávání a vysokou kvalifikovaností učitelů v kraji, což by se už konečně mělo začít obracet k lepšímu. Za velký problém, který však nespadá jen do oblasti školství, ale má širší sociálně ekonomické souvislosti, považuji odchody mladých kvalifikovaných lidí mimo region.

Trápí Zlínský kraj nedostatek učitelů?
Situace s učiteli je u nás srovnatelná se situací v jiných částech České republiky a také se situací v celé řadě dalších profesí. To znamená, že učitele charakterizuje vysoký průměrný věk, učitelé důchodového věku postupně odcházejí a absolventů s pedagogickým vzděláním v učitelských oborech je v současné době nedostatek. Průměrný věk učitelů v regionálním školství Zlínského kraje je 47 let (což je podobné, jako jinde v ČR). Na druhou stranu však Zlínský kraj charakterizuje na rozdíl od některých jiných oblastí republiky vysoká kvalifikovanost učitelů. Zkrátka podíl nekvalifikovaných učitelů, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady podle zákona, je ve Zlínském kraji nejnižší – tvoří jen 2,8 % z učitelů na Zlínsku (průměr za ČR je 6,6 %). Podíl začínajících učitelů je v kraji mírně nad průměrem ČR, činí 4 % (průměr za ČR je 3,7 %). Středním školám v kraji nejčastěji chybějí učitelé odborných předmětů, na základních školách, například učitelé fyziky, informatiky a angličtiny. Ale situace může být lokálně různá.

Jste spokojen s rozprostřením zájmu žáků o gymnaziální a odborné, respektive učňovské obory?
Na vstupu do středního vzdělávání (podle počtu žáků v prvních ročnících) je poměr mezi maturitním a nematuritním proudem zhruba 74 % v maturitním studiu a 26 % v nematuritním. V rámci maturitního studia pak připadá 33 % na gymnaziální vzdělávání a 67 % na odborné vzdělávání. Obdobná čísla ukazují počty žáků v posledních ročnících příslušného studia. Tento trend lze považovat za adekvátní. Je třeba myslet na to, aby se absolventi uplatnili na trhu práce v delším časovém horizontu, než je jen momentální potřeba rychle se měnícího trhu práce.
Současně samozřejmě podporujeme řemesla a další obory potřebné na trhu práce v kraji. Systém podpory řemesel v odborném školství právě ve Zlínském kraji funguje nejdéle – už 12 let. Momentálně podporujeme 19 učebních oborů. Zkušenost ukazuje, že nejvíce pomáhá zapojení firem do aktivit propagujících zejména technické obory.

Z čeho nyní máte v resortu školství radost?
Z toho, že se práce s řediteli na vztazích a atmosféře ve školách vyplácí a nese své ovoce ve výsledcích. V tomto roce máme ve většině ukazatelů maturit nejlepší střední školství v zemi. Podařilo se i poprvé po mnoha letech získat od státu dostatek peněz. Oba tyto faktory mně dávají velkou naději do budoucna.

Zdroj: Helena Mráčková, Krajský Magazín 21

3. 10. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz  

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap