Zlín – farní kostel sv. Filipa a Jakuba

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba

Městu se dříve říkalo Zlaté jablko, ale když jej v dávných dobách sužovaly nájezdy cizích vojsk, místním obyvatelům nastaly zlé časy. Od těch časů, plných drancování a vypalování zůstalo městu jméno Zlín.

Původní kostel zde stál již od 14. století, což jej řadí k nejstarším stavbám ve městě. Kvůli častým požárům musel být několikrát přestavěn, a tak se jeho architektura dokončovala ještě ve 20. století. Nejstarší dochovanou částí je věž. Zajímavostí je, že původně stála věž mimo loď kostela, neboť z nejstarších dochovaných map Zlína je patrné, že byl půdorys orientován od východu k západu. Kostelní věž se tehdy nacházela vlevo vedle vstupu a pravděpodobně sloužila v dobách nepokojů jako úkryt či skrýš pro cennosti měšťanů.

Kostel byl obklopen hřbitovem, v jehož západním koutě se nacházela kostnice. Na tomto nejstarším zlínském hřbitově se pochovávalo až do konce 18. století, dnes je zde městská zástavba.

Až teprve na začátku 19. století došlo k zásadní rozsáhlé přestavbě, při které byla osa kostela otočena od severu k jihu, čímž se věž dostala do středu předního průčelí chrámu, jak je tomu dnes. Původní střecha kostela byla zničena požárem, a tak nechal tehdejší majitel panství Klaudius Bretton, jehož kamenný rodový erb se zachoval nad hlavním vstupem, kostel opatřit provizorní střechou, která se dočkala důkladné opravy až o více než třicet let později. Tehdy navrhl hradišťský architekt Dominik Fey vysokou jehlancovitou střechu, kterou má kostel dodnes. Dokončena byla také oprava věže, jež je považována za nejstarší dochovanou část kostela a tudíž i nejstarší architektonickou památku ve městě.

Teprve v 70. letech se začalo s úpravou interiéru kostela v duchu liturgických předpisů Druhého vatikánského koncilu podle návrhu akademického malíře Františka Peňáze. Byl pořízen nový mramorový oltář, také podlaha a stěny byly obloženy mramorem a stropní obrazy byly restaurovány. Netradiční podobu dostaly obrazy nad třemi oltáři, které byly nahrazeny mozaikou. Hlavní oltářní obraz patronů kostela z roku 1835 byl nahrazen velkou mozaikovou dekorací, jejímž autorem je významný pražský výtvarník Antonín Klouda. Jeho mozaikové výzdoby můžeme vidět v mnoha sakrálních památkách po celé České republice.

Námětem jeho díla ve zlínském kostele je život církve vyjádřený postavami a vztahy těch, kdo byli povoláni jí sloužit. Postava Krista v proudu světla umístěná mimo střed dává vyniknout klečícím apoštolům sv. Filipovi a Jakubovi Mladšímu. Celá prostřední stěna je založena na kompozici trojúhelníků navázaných na sebe. Vyobrazení Ducha svatého jako holubice přilétající shora vstříc modrému orlovi odkazuje na vznešenost a statečnost lidské duše toužící vzlétnout vzhůru. Po stranách najdeme významné postavy církevní historie.

Mozaiky jsou doplněny závěsným křížem vyrobeným technikou leptu pískem z transparentní mozaiky v Železném Brodě. Nová plastická křížová cesta umístěná na bočních stěnách kněžiště je zpracována ve dvou řádcích, jeden je inspirován myšlenkou na rozjímání a ve druhém najdeme námět na modlitbu. Mozaika bočního oltáře Nejsvětější svátosti na levé straně lodi je inspirována zjevením sv. Jana, na protější stěně pak najdeme oltář Neposkvrněného početí Panny Marie s tradičním motivem srpku měsíce. Pozornost si jistě zaslouží také vyobrazení postav světců na okenních vitrážích z roku 1918 a sochách umístěných u vchodu a na bočních stěnách.

Ocelový zvon je zasvěcený patronům tohoto kostela a v roce 2008 k němu přibyly dva nové bronzové, menší z nich - sv. Zdislava a necelou tunu vážící sv. Cyril a Metoděj.

V blízkosti této památky se nachází Evangelický kostel, patřící k nejzdařilejším sakrálním stavbám československé meziválečné architektury, nebo poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, v němž si můžete prohlédnout jednu ze tří nejstarších mariánských soch na Moravě.

 Možnosti prohlídek:

květen - září: sobota: 10:00 - 12:00 a 13.00 - 17.00, neděle: 13.00 - 17.00,

červen - srpen: denně: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00,

v době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Odkaz: www.farnostzlin.cz, www.zlin.eu

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.