Zlín – Evangelický kostel

Evangelický kostel

Patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale koresponduje s baťovskou architekturou Zlína a zároveň se vůči němu vymezuje absencí nejtypičtějšího vizuálního prvku – červené režné cihly.

Kostel byl postaven za značné podpory firmy Baťa, která českobratrskému sboru věnovala polovinu z ceny pozemku a stavbu fary dokonce provedla na vlastní náklady. Samotný Jan Antonín Baťa věnoval na stavbu kostela nejvyšší částku - 5000 korun. Stavba byla realizována jedním z nejvýznamnějších architektů Baťových závodů Vladimírem Karfíkem. Jeho dílem je také 21. budova, tzv. zlínský mrakodrap, či budova Hotelu Moskva. Stavbu evangelického kostela se mu podařilo zhotovit za necelý rok a roku 1937 byl kostel slavnostně otevřen.

Výzdoba tohoto evangelického kostela je značně střídmá ve srovnání s velkolepě a bohatě zdobenými barokními kostely. Po vymalování Velkého sálu v roce 2004 se vzhled interiéru více přiblížil původnímu Karfíkovu návrhu. Podílel se na něm současný olomoucký malíř Miroslav Hanák, který je autorem obrazu Milosrdného Samaritána. Jeho poměrně rozsáhlé dílo je vyznačuje podivuhodnou stejnorodostí a ukázku autorovy tvorby najdeme i za hranicemi, např. interiér vily v Bedfordshire v Anglii. Na výzdobě zlínského evangelického kostela spolupracoval s výtvarníkem a typografem Pavlem Falátkem, který je autorem reliéfu i písma.

Převládající světlé barvy a šedé písmo ponechávají na návštěvníkovi, zda jej bude číst či nikoliv. Citát v popředí je úvodním veršem 31. žalmu a odkazuje na pokornou důvěru věřícího člověka, přicházejícího před Hospodina. Pravá strana kostela je věnována lásce k Bohu. Nachází se zde novozákonní vyznání, se kterým koresponduje také plastika zobrazující kříž - symbol oběti, srdce - symbol lásky a číslo sedm - v biblické mluvě symbol plnosti. Na levé straně citát z Ježíšova podobenství o posledním soudu zachycuje motiv lásky k člověku, stejně jako podobenství O milosrdném Samaritánovi, které malíř Miroslav Hanák převyprávěl do moderní podoby.

V centru obrazu, rozvržením i barevnou kompozicí, je ten, který nezůstal lhostejný k utrpení člověka a přišel mu na pomoc. Křesťanům připomíná, že víra není jenom zklidnění před Bohem v chrámu, ale také odpovědnost za lidi tam venku, okolo nás. Obraz nemá být předmětem uctívání, ale pomyslným oknem do světa, ve kterém žijeme.

Varhany se dvěma manuály a 1338 píšťalami jsou upraveny na elektropneumatický systém. V duchu funkcionalistické jednoduchosti zde bylo také přidáno osvětlení pomocí velkých chromovaných světelných sloupů, které jsou výrazným prvkem tohoto interiéru.

V malém sále se nachází dřevěná plastika, jíž vévodí symbol kříže. Pod příčným břevnem vpravo najdeme obdélník s dvanácti otvory. Tento počet připomíná dvanáct učedníků – tedy potažmo církev. Svislé desky s otvory nám mohou evokovat varhanní prospekt.

Citát nad výklenkem ve vestibulu byl náhodou objeven v 90. letech ve starší vrstvě malby a byl tedy přesně podle původního nápisu obnoven. Vestibul původně sloužil jako šatna. V roce 2007 byl však upraven na galerii při příležitosti oslav 70. výročí od postavení kostela. Konají se zde pravidelné výstavy připravované ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

V prohlídce funkcionalistické architektury můžete pokračovat k 21. budově areálu Svit s historickou pojízdnou kanceláří šéfa Baťových závodů zřízenou ve výtahu, tzv. zlínskému mrakodrapu, který je rovněž dílem architekta Vladimíra Karfíka.

Možnosti prohlídek:

květen - září: neděle: 13:00 -17:00, sobota: 10:00 - 12:00 a 13:00 -17:00

Odkaz:www.zlin.evangnet.cz, www.zlin.eu

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.