Živnostenské podnikání

Upozornění na nabídky tzv. „katalogových společností“

Upozorňujeme podnikatele na nabídky různých soukromých společností týkající se provedení zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence za poplatek. více »

Obecní živnostenské úřady ve Zlínském kraji

Kontakty na obecní živnostenské úřady a jejich vedoucí. více »

Statistické údaje

Statistické údaje z oblasti živnostenského podnikání. více »

Jednotná kontaktní místa (JKM) v České republice

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU).
více »

Aktuální znění živnostenského zákona

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), je možno nalézt na mnoha webových stránkách. Protože však bývá poměrně často novelizován, ne vždy při hledání narazíme na jeho aktuálně účinné znění. více »

Elektronické podání živnostenskému úřadu

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelé disponující elektronickým podpisem možnost učinit podání vůči živnostenskému úřadu (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit změnu, přerušit provozování živnosti apod.) ze svého počítače pomocí elektronického formuláře, který si nainstalují z internetu. více »

Evropský profesní průkaz

Evropský profesní průkaz je elektronický postup, díky kterému si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU než té, v níž jste získali svou kvalifikaci. Stav své žádosti můžete sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete znovu použít v případě, že byste o uznání své kvalifikace žádali i v jiné zemi. více »

Informační materiál pro zahraniční podnikatele - fyzické osoby

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo v rámci projektu v oblasti integrace cizinců "Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky". více »

SOLVIT - pomoc podnikatelům s aktivitami v jiném členském státě Evropské unie

Informace o systému SOLVIT center, která řeší přeshraniční problémy občanů a podniků, jež se cítí být poškozeni nesprávnou aplikací Evropského práva úřadem jiného členského státu. více »

Portál BusinessInfo.cz

BusinessInfo.cz je oficiálním portálem pro podnikání a export. Cílem portálu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou. Portál je provozován vládní agenturou CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. více »

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Prostřednictvím úřadů práce lze získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. více »

Postup podnikatele a živnostenského úřadu při živnostenské kontrole a námitkovém řízení

Informace pro podnikatele o základních právech a povinnostech kontrolovaných osob i kontrolních pracovníků při výkonu kontroly prováděné živnostenským úřadem a námitkovém řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). více »

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap