Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o – výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí

Název projektu
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o – výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí

Název operačního programu
Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Číslo a název prioritní osy
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo a název oblasti podpory
2.2 Rozvoj měst
2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

Stručný obsah projektu
V současné době se stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Valašské Meziříčí nachází v pronajatých prostorách budovy Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí. Dosavadní stav je nevyhovující, v prostoru výjezdového stanoviště dochází ke křížení pracovníků záchranné služby s pacienty nemocnice, narůstají časové ztráty ohrožující možnou záchranu lidského života, prostory nevyhovují z hlediska zajištění bezproblémového fungování záchranné služby. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy Zdravotní záchranné služby – výjezdového stanoviště Valašské Meziříčí, která zvýší kvalitu a dostupnost zdravotních služeb ve spádové oblasti a zajistí vhodné zázemí pro pracovníky výjezdového stanoviště.

Všeobecný cíl projektu
Zlepšování atraktivity a kvality života ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví.

Specifické cíle projektu

 • vybudovat nový objekt výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského   kraje ve Valašském Meziříčí 
 • vytvořit kvalitní a provozně ucelené zázemí pro odborný a nepřetržitý výkon přednemocniční neodkladné péče pracovníků záchranné služby.
 • vytvořit provozní celek bez zbytečných časových ztrát (dodržení dojezdových časů a zvýšení šance na záchranu lidského života).
 • zajistit dostupný, nepřetržitý a odborný výkon přednomocniční neodkladné péče obyvatelům spádové oblasti v situacích bezprostředně ohrožujících lidský život.

Aktivity projektu

 • předinvestiční fáze:
  1. Zpracování projektové dokumentace
  2. Vydání stavebního povolení
  3. Zpracování žádosti včetně povinných příloh
  4. Zpracování supervize
  5. Výběrové řízení na dodavatele, zhotovitele stavby
  6. Výběrové řízení na technický dozor investora (stavební dozor).
 • investiční fáze:
  1. Realizace stavby včetně technického (stavebního) a autorského dozoru
  2. Publicitní činnost
  3. Geodetické zaměření stavby
  4. Kolaudační rozhodnutí

Období realizace projektu
11/2008 – 9/2009

Financování projektu
Celkový rozpočet projektu:                    26 363 000,-Kč        (100%)
Dotace z rozpočtu Regionální rady:      21 944 875,-Kč          (83%)
Zlínský kraj:                                             3 711 125,-Kč          (14%)
ZZS ZK, p.o.                                              707 000,-Kč            (3%)

aktualizováno: 5.12.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap