ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROKU 2019

13. 11. 2020

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín zaznamenala velký úspěch. Večer 30. 9. 2020 převzal v Kině Lucerna v Praze ředitel školy během slavnostního vyhlášení vítězů soutěže 20. ročníku soutěže Sestra roku ocenění ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ROKU 2019.

Tohoto ocenění si velmi vážíme a určitě nám dává nový impuls do naší další práce. Je to společný úspěch všech učitelů, vychovatelů i nepedagogických zaměstnanců školy, jejich přístupu k výuce, žákům, studentům i k sobě samým.

SZŠ a VOŠZ Zlín navazuje v prvé řadě na to nejlepší z historie a tradic zlínského zdravotnictví a zdravotnického školství. Počátky zdravotnického vzdělávání ve Zlíně je možno datovat do roku 1927, kdy Tomáš Baťa založil nemocnici. Zpočátku byly sestry většinou absolventkami zdravotnické školy Červeného kříže, později se vzdělávání odehrávalo, jak už bylo u Bati zvykem, přímo na odděleních. Nemocnice rostla i po válce a potřeba kvalifikovaných sester také. I proto byla v roce 1947 založena státní, sociálně zdravotnická škola, která se v roce 1949 přeměnila na čtyřletou zdravotnickou školu s maturitními obory: sociální pracovnice, zdravotnická pracovnice, ošetřovatelka a porodní asistentka. Během sedmdesátileté historie školy se vystřídala řada dalších vzdělávacích oborů střední i vyšší odborné školy, například Zdravotnické lyceum, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná porodní asistentka, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický zdravotnický záchranář.

V současné době vyučujeme na střední škole dva obory. Učební obor Ošetřovatel vychovává budoucí pracovníky poskytující základní ošetřovatelskou péči a je zakončen závěrečnou zkouškou. Maturitní obor Zdravotnický asistent, respektive Praktická sestra je zakončen maturitní zkouškou. Většina absolventů střední školy pokračuje v dalším studiu, ať již na vysokých školách nebo na naší VOŠ.

Jsme rádi, že se nám v době nedostatku sester daří navyšovat počty tříd střední školy. Od roku 2013 narostl počet tříd SŠ o šest a do roku 2022 přibyde ještě jedna třída praktické sestry. Na vyšší odborné škole vyučujeme ve tříletých oborech, a to Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. Velmi nás těší, že po absolutoriu odchází do nemocnic více než 95 % našich absolventů.

Abychom mohli stále školu rozvíjet, připomínáme si neustále co se nám nedaří, co je potřeba vylepšit nebo změnit.

V čem jsme tedy dobří?

Máme krásnou, moderní budovu, znamenité pedagogy, dovedné žáky a studenty. Pokud se podíváte na fotografii školy, pochopíte, proč si pomůžu rozvinutím myšlenek z vize školy.

„Široké a otevřené dveře charakterizují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.“

Veškerou činnost ve škole stavíme na spolupráci. Velkým množstvím školních i mimoškolních aktivit se snažíme žáky i studenty motivovat a aktivovat. Za nutný základ považujeme příklad všech učitelů. Proto vždy při práci věnujeme velkou pozornost nejenom celku, ale každému detailu, který nás může ozvláštnit. Jsem přesvědčen, že ne každá škola má pro všechny obory odlišené uniformy, vlastní vlajku, komiks o své historii nebo sbírku historických zdravotnických uniforem. Ne každá škola vytváří cílené programy pro mateřské, základní i střední školy a každoročně pořádá konference s odbornou zdravotnickou tématikou. Ne každá škola má funkční diskusní klub, výstavní prostory, které umožňují pořádat pro žáky pravidelné vernisáže. Věříme, že všechny tyto „drobnosti“ pomáhají upevňovat vztah žáků a studentů ke škole, a hlavně ke zdravotnickému povolání, což souvisí také se zodpovědnou přípravou na něj.

„Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.“

Snažíme se praktickými kroky navazovat na hlavní body baťovského školství a zdravotnictví, zvláště v oblastech profesionality a principů chování. Nešetříme finančními prostředky na vybavení odborných učeben moderními výukovými prostředky, zdravotnickou technikou, modely a IT technikou. Každá třída školy je standardně vybavena audiovizuální technikou a počítačem. Počítač mají k dispozici i všichni zaměstnanci školy. To považujeme ale jenom za základ. Obrovskou pozornost věnujeme systémovému vzdělávání pedagogů. Ať už v rozvoji odborných a pedagogických dovedností. Neopomíjíme ani oblast  zdokonalování práce s informační technikou. Vycházíme z jednoduché myšlenky, že pokud máme mít ambici kvalitně vyučovat, musíme se neustále sami vzdělávat. Jsem přesvědčen, že právě tyto zmiňované kroky nám umožnily bez problémů zvládnout jarní uzavření škol a plnohodnotně zvládat současnou distanční výuku on-line.

„Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.“

Tuto myšlenku nejlépe rozvinuli sami žáci, kteří o škole napsali: „Kdybych sem nechodila, nevěděla bych, co je přátelství mezi žáky a učiteli“.
„Děkuji každému učiteli, že mi mohl předat nové vědomosti a zkušenosti a dokázal se podělit o své někdy smutné a někdy vtipné příběhy.“

A co děláme kromě on-line výuky v současné době?

Určitě nikdo nezahálí a nezůstali jsme stranou. Sto třicet žáků starších 18 let a studentů pomáhá na různých odděleních, jak v krajské nemocnici ve Zlíně, tak v řadě nemocnic, zařízeních sociální péče v celém kraji nebo i  Krajské hygienické stanici. Zapojila se i řada mladších žáků, kteří se často po ukončení výuky pomáhají, obdobně jako jejich starší spolužáci, různou formou pomoci tam, kde je jich třeba. Stranou nezůstávají ani vyučující odborných předmětů. Velká část z nich o víkendech nebo i poté, kdy ukončí rozvrhem danou výuku, odchází na nemocniční pracoviště a osobně pomáhají zvládat náročnou dobu, kterou naše zdravotnictví prožívá. 

Jsem na všechny za jejich profesionální přístup a aktivitu velmi pyšný. Zvláště žáci i studenti ukazují, že si naši školu nevybrali náhodou a že budou velkými posilami ve svém oboru po ukončení svých studií.

Věřím, že najdou i v příštích letech celou řadu stejně aktivních následovníků. Určitě je dnes bezezbytku naplňována mise naší školy:

„Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.“

 

Mgr. Hynek Steska, ředitel

zdravotnicka-skola-foto-jiri-balat.jpg
sestra-roku-red-075-m.jpg
sestra-roku-red-072-m.jpg« zpět

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap