Zázemí a relaxaci nabízí rodinám s dětmi Kamarád Nenuda i Family Point ve Zlíně

  13.5.2022
Zázemí a relaxaci nabízí rodinám s dětmi Kamarád Nenuda i Family Point ve Zlíně

Celostátní kampaň Týden pro rodinu, kterou zakončí v neděli 15. května Mezinárodní den rodiny, klade důraz na jedinečnost každého člena rodiny. Ke kampani se připojil i Zlínský kraj, který přiblížil práci organizací poskytujících pomocnou ruku rodinám v obtížných životních situacích. Mezi ně patří také Kamarád Nenuda a Family Point ve Zlíně.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Týden pro rodinu nabídl řadu aktivit po celé ČR, ale především upozornil na důležitost rodiny a nenahraditelnost každého jejího člena. Rodinnou sounáležitost podporuje společnost Kamarád Nenuda, která má širokou nabídku aktivit pro děti, mládež i dospělé, včetně různých kurzů a poradenství. Bezbariérový relaxační prostor přátelský rodině i informace o zajímavých aktivitách nabízí také Family Point Zlín.

„Vztahy v rodině pomáhá posílit smysluplné trávení volného času. Společné zážitky jsou nenahraditelné a mohou upevnit vazby mezi rodiči a dětmi. Nabídka volnočasových aktivit je pestrá a jsou i organizace, které se zaměřují na práci s dětmi se specifickými potřebami, jako je hyperaktivita, nedostatečná schopnost soustředění, strach, úzkosti a podobně,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Kamarád Nenuda, z.s. kromě řady kurzů, poradenství, táborů a dalších aktivit nabízí speciální multi-senzorickou místnost Snoezelen, která pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a napomáhá začlenění dětí do kolektivu. Součástí metody snoezelen je zraková terapie, muzikoterapie, aromaterapie, rehabilitace, relaxační techniky a jiné postupy. Kromě stimulace všech smyslů nabízí snoezelen rozvoj komunikace neverbální i verbální, posílení schopnosti adaptace a socializace, podporuje emocionální prožitky. Pozitivní vliv této metody lze pozorovat u poruch, jako jsou hyperaktivita, nedostatečná schopnost soustředění, strach, úzkosti, komunikační a sociální problémy a další. Více informací najdete na https://www.nenuda.cz/snoezelen/

Bezbariérový prostor přátelský k rodině nabízí Family Point, který rodinám umožňuje pečovat o děti ve veřejném prostoru a navíc získat informace o volnočasových aktivitách. Family Pointy jsou dostupné na městských či obecních úřadech, v knihovnách nebo nemocnicích. Family Point Zlín najdete na třídě Tomáše Bati 204 (bývalá knihovna). Nabízí možnost přebalit, nakrmit a v klidném zázemí pečovat o dítě a získat informace o nabídce sociálních služeb a poradenství. Pravidelně také informuje o aktuálním dění, připravuje akce pro veřejnost, besedy, workshopy a další zajímavý program. Více informace najdete na https://zlin.familypoint.cz/

Zpracovala: Adéla Čuříková
Foto: archiv Kamarád Nenuda – místnost Snoezelen

13. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap