Závěrečná konference projektu

Dne 3. 9. 2015 se v Luhačovicích v domě kultury Elektra konala závěrečná konference k projektu Zlínského kraje „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. V prvním bloku konference byly představeny výsledky a výstupy projektu. Poté vedoucí tří zařízení zapojených do projektu prezentovaly své zkušenosti a přínosy projektu pro jejich službu. Ve druhém bloku konference byly prezentovány zkušenosti zařízení, které již prošly změnou ve způsobu poskytování služby, a to nejdříve z jiných krajů České republiky, následně dvě zařízení Zlínského kraje, kde proces změny, odchod uživatelů do jiných služeb a následné uzavření stávající ústavní služby proběhne nejpozději do konce roku 2015. Následovaly zajímavé prezentace poskytovatelů tzv. návazných ambulantních a terénních služeb (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení), bez kterých proces změny ústavních služeb na služby poskytované v komunitě není možný.

Níže si můžete stáhnout prezentace a sborník z konference.


Související dokumenty

.docx Sborník_Konference_final 10338,37 kB
.ppt P 1_Projekt Zvyšování kvality života uživatelů 581 kB
.ppt P 2_Prezentace_Martina Chlápková_Principy 1002 kB
.ppt P 3_ Prezentace Katka Krčmářová_Výstupy projektu 1297 kB
.ppt P 4_Koncepce rozvoje soc služeb pro ZP 864,5 kB
.ppt P 5_Prezentace DZP Kvasice 447 kB
.pptx P 6_ Prezentace DZP Uherský Brod 5397,21 kB
.ppt P 7_Prezentace DZP Medlovice 685 kB
.ppt P 8_Prezentace Bc. Alena Brožková 9283,5 kB
.ppt P 9 _Prezentace Mgr. Lukáš Spurný 4324,5 kB
.pptx P 10_DZP Zašová_Výchozí stav 3845,99 kB