Závěr

Uvedené řešení problematiky technologické podpory kraje obcím s rozšířenou působností v oblasti územně analytických podkladů se stalo vzorem pro vytvoření obsahu typizovaného projektového záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů" (součást projektu "Digitální mapa veřejné správy) pro žádosti krajů o dotace z IOP, oblast intervence 2.1. Stav existující na Zlínském kraji byl v projektu nastaven jako maximalistická varianta s tím, že ne všechny kraje mohou dosáhnout stejné výsledné úrovně spočívající např. ve stoprocentní vektorové podobě obsahu datového skladu. V každém případě však některé z použitých principů by se mohly stát standardem i na jiných krajích. Doporučit lze na základě zkušeností Zlínského kraje především:
- jednotné katalogy jevů a datové modely pro všechny obce s rozšířenou působností kraje
- existenci pouze jednoho datového skladu (krajské technologické centrum) bez replikace na obcích s rozšířenou působností
Z dalších doporučení (už se nevztahujících k projektovému záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů") lze zmínit např.
- přesměrování tvorby a údržby datové základny územně analytických podkladů z externích subjektů pouze na pořizovatele územně analytických podkladů, tzn. kvalitní personální zabezpečení této agendy.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap