Závěr

Uvedené řešení problematiky technologické podpory kraje obcím s rozšířenou působností v oblasti územně analytických podkladů se stalo vzorem pro vytvoření obsahu typizovaného projektového záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů" (součást projektu "Digitální mapa veřejné správy) pro žádosti krajů o dotace z IOP, oblast intervence 2.1. Stav existující na Zlínském kraji byl v projektu nastaven jako maximalistická varianta s tím, že ne všechny kraje mohou dosáhnout stejné výsledné úrovně spočívající např. ve stoprocentní vektorové podobě obsahu datového skladu. V každém případě však některé z použitých principů by se mohly stát standardem i na jiných krajích. Doporučit lze na základě zkušeností Zlínského kraje především:
- jednotné katalogy jevů a datové modely pro všechny obce s rozšířenou působností kraje
- existenci pouze jednoho datového skladu (krajské technologické centrum) bez replikace na obcích s rozšířenou působností
Z dalších doporučení (už se nevztahujících k projektovému záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů") lze zmínit např.
- přesměrování tvorby a údržby datové základny územně analytických podkladů z externích subjektů pouze na pořizovatele územně analytických podkladů, tzn. kvalitní personální zabezpečení této agendy.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap