Zavedení moderního systému vytápění s využitím solárních panelů k ohřevu TUV ve Valašských Kloboukách

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 11/2006

Celkový rozpočet:

4 266 499 Kč

Financování:

EU: 3 199 874 Kč (75%)
Státní rozpočet: 213 324 Kč (5%)
Zlínský kraj: 853 301 Kč (21%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z potřeby zajištění tepelné ochrany objektu tělocvičny Gymnázia a Obchodní akademie ve Valašských Kloboukách v rámci úspěšné implementace stávajících norem a směrnic, které upravují požadavky na prostup tepla a efektivnost objektů. Potenciál úspor je po realizaci opatření odhadnut na 3891 m3/plynu, tzn. úspora cca 30.478 Kč za rok na provozních nákladech. Cílem je rovněž motivace mladé generace k ekologickému efektivnímu hospodaření.

Všeobecný cíl:

Zavedení obnovitelného zdroje energie a zvýšení energetické efektivity objektu s cílem implementovat technické podmínky norem ČSN platných od roku 2007.

Specifické cíle:

  • Snížení energetické náročnosti školního objektu.
  • Snížení zátěži životního prostředí ve městě.
  • Instalace solárního panelu a navrženého systému ohřevu TUV.
  • Rozšíření přeshraniční spolupráce a zajištění přenosu zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.

Výstupy projektu:

  • Instalovaný systém solárního panelu pro ohřev TUV – 6 m²
  • Zateplený objekt – 13 633 m³
  • Systém světelné elektroinstalace – 1 ks
  • Vzduchotechnická jednotka – 1 ks

Partneři projektu:

Obec Lehota pod Vtáčnikom (Slovensko)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 09/2006.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap