Zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s využitím slunečního potenciálu směřující k zlepšení stavu životního prostředí ve Zlíně

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 11/2006

Celkový rozpočet:

4 266 499 Kč

Financování:

EU: 3 199 874 Kč (75%)
Státní rozpočet: 213 324 Kč (5%)
Zlínský kraj: 853 301 Kč (20%)

Stručný obsah:

Současný stav tepelného hospodaření budovy Gymnázia Zlín představuje technicky a morálně zastaralá výměníková stanice s ruční regulací. Zastaralý topný systém vykazuje korozi a značnou poruchovost. Topný systém nesplňuje požadavky legislativy ani v oblasti regulace. Projekt vychází z potřeby snížit provozní náklady školského zařízení. Součástí projektu je rekonstrukce výměníkové stanice a topného systému s využitím obnovitelného zdroje energie.

Všeobecný cíl:

Zvýšení obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické efektivnosti v objektech veřejné správy.

Specifické cíle:

 • Snížení energetické náročnosti školní budovy – zvýšení energetické efektivity.
 • Snížení zátěži životního prostředí.
 • Umožnění rozvoje obnovitelného zdroje pro ohřev teplé užitkové vody.
 • Přeshraniční spolupráce a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.
 • Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelného zdroje.

Výstupy projektu:

 • Instalovaný systém solárního panelu pro ohřev TUV – 8 m²
 • Instalovaná topná soustava – 1 ks
 • Rekonstrukce prosklených ploch
 • Rekonstrukce podlah, zádveří a vstupních dveří

Partneři projektu:

Gymnázium Ĺudovíta Štůra, Trenčín (Slovensko)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 11/2006.

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap