Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období realizace:

21. 12. 2009 - 30. 11. 2012

Celkový rozpočet:

6 649 754,71 Kč

Financování:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) - 85 %

Státní rozpočet ČR - 15 %

Stručný obsah:

Hlavním cílem projektu bylo zavedení systému hodnocení škol ve Zlínském kraji zřizovatelem. Klíčovou aktivitou bylo provedení hodnocení 57 středních škol Zlínského kraje, do kterého se zapojilo 11 576 žáků. Výsledky byly následně vyhodnoceny a zpracovány pro účely hodnocení škol zřizovatelem. V rámci projektu bylo vyškoleno 172 pracovníků škol (vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol) v oblasti evaluace. Vznikla taktéž metodika k použitému evaluačnímu nástroji, která byla hlavní studijní oporou při školení pracovníků a posloužila jim jako zdroj informací při samotném provedení evaluace na školách. Na základě zjištěných výsledků hodnocení v letech 2010 a 2011 byla vytvořena globální zpráva přidané hodnoty pro zřizovatele.

Aktivity projektu:

1. Vytvoření metodiky pro práci s evaluací

2. Vyškolení odpovědných osob v práci s vybraným evaluačním nástrojem

3. Získání vstupních dat evaluace v roce 2010

4. Zpracování výsledků evaluace 2010

5. Supervizní setkání vyškolených pracovníků

6. Získání vstupních dat evaluace v roce 2011

7. Zpracování výsledků evaluace 2011

8. Supervizní setkání vyškolených pracovníků a praktická cvičení s výstupy dat evaluace a přidanou hodnotou v roce 2011

9. Porovnání přidané hodnoty škol pro zřizovatele

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu bylo nastavení vhodných podmínek vzdělávání ve školách na základě výsledků evaluace. Cíl projektu byl splněn.

Cílové skupiny tvořili:

- vedoucí pracovníci škol

- pracovníci škol

- žáci škol

Aktuální stav:

Realizace projektu byla úspěšne dokončena. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer, tel.: 577 043 844, e-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.pdf Souhrnná zpráva z 1. snímání v roce 2010 1061,35 kB
.pdf Souhrnná zpráva z 2. snímání v roce 2011 707,15 kB
.docx Tisková zpráva "Evaluace" - květen 2012 801,09 kB
.docx Tisková zpráva "Evaluace" - listopad 2012 803,59 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap