Zastupitelstvo se zabývalo ukrajinskými uprchlíky, rozvojem sociálních služeb i financováním kraje

  4.5.2022
Zastupitelstvo se zabývalo ukrajinskými uprchlíky, rozvojem sociálních služeb i financováním kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 42 bodů plus „Různé“ projednalo Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání, které se konalo 2. května. Zastupitelé schválili celou řadu dotací, například na vybavení dobrovolných hasičů, na podporu vodohospodářské infrastruktury, na zmírnění následků sucha v lesích, na projekty BESIP, na kulturní akce i stavební obnovu památek či na mládež a sport. Hlasovali také pro rozpočtové opatření, které řeší navýšení peněz ve Fondu Zlínského kraje o 245 milionů na významné rozvojové projekty pro obce s rozšířenou působností. Projednali rovněž způsob rozdělení 59 milionů, které stát vrátil kraji za Vlachovice-Vrbětice.

Kraj pomáhá Ukrajincům, odmítá však MHD zdarma

V úvodu hejtman Radim Holiš, který zastupitelstvo svolává, informoval své kolegy o situaci s ukrajinskými uprchlíky v regionu: „V Krajském akčním centru pomoci Ukrajině bylo od 3. března, kdy centrum začalo pracovat, do 2. května, registrováno 9288 osob a za stejnou dobu bylo ve Zlínském kraji ubytováno 832 lidí. Bylo uzavřeno 121 smluv s ubytovateli, avšak na konci května budou některé smlouvy ukončeny, protože provozovatelé ubytovacích kapacit potřebují volná místa vzhledem k zahájení turistické sezony,“ řekl hejtman Radim Holiš a pokračoval: „Jako kraj jsme zareagovali velmi vstřícně a obrovské poděkování patří starostům měst a obcí, kteří v území vydatně pomáhali řešit uprchlickou krizi. Přílivová vlna klesá. Pokud se týká finančních dopadů, provoz centra pomoci Ukrajině stojí Zlínský kraj měsíčně přibližně 440 tisíc korun a zatím jsme nedostali žádnou pomoc od státu, ale předpokládáme, že diskuse o náhradách přijde v nejbližších týdnech.“

Ze strany opozičního zastupitele Rudolfa Seiferta zazněl návrh, aby uprchlíkům byla zajištěna veřejná doprava zdarma. Avšak radní kraje, kteří na zastupitelstvu vystoupili, tuto možnost nepodporují. „Je důležité lidem z Ukrajiny poskytnout základní potřeby a pomoci jim, aby se co nejdříve adaptovali a začlenili do běžného života. Ve Zlíně ve 23. budově, kde sídlí Krajská hospodářská komora, vzniklo kontaktní místo pro středně a vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny,“ konstatoval náměstek hejtmana Lubomír Traub zodpovědný za strategický rozvoj. Občané Ukrajiny mohou využít také platformy LetJob, aplikace, která shromažďuje nabídky práce z různých oborů a je dostupná přímo v ukrajinštině.

Náměstek pro dopravu Radek Doležel zastupitelům potvrdil, že se kraj otázkou veřejné dopravy zdarma pro Ukrajince zabýval. „V době, kdy musíme zdražovat jízdné pro seniory a studenty o sto procent, to nepovažujeme za vhodné. Nechceme eskalovat napětí mezi našimi občany a lidmi z Ukrajiny,“ řekl Radek Doležel s tím, že provést ve veřejné dopravě tuto změnu, by bylo technicky i časově velmi náročné.

Jak dále zaznělo, ukrajinští občané se postupně uplatňují v krajských nemocnicích. „Zatím jde spíše o jednotlivé případy, protože ve zdravotnictví platí přísná pravidla: uchazeči musí být očkováni a musí doložit odborné certifikáty. Momentálně pracují hlavně v nelékařských profesích,“ informovala náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Podpora životního prostředí

Zastupitelé podpořili záměry na zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obcích. „Necelé 3 miliony korun budou poskytnuty na zpracování projektů připravovaných staveb v Provodově, ve Vysokém Poli, v Drnovicích a v Březnici,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Hana Ančincová. Orgánům Zlínského kraje rovněž předložila návrh na poskytnutí dotací na zmírnění následků sucha v lesích. Pro 7 žadatelů tak byly schváleny dotace v součtu přes 2 miliony korun.

Nový plán rozvoje sociálních služeb

Zastupitelům byl představen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období do roku 2025, na němž se podíleli zaměstnanci krajského úřadu, zlínské univerzity, zástupci organizací i obcí. Jsou v něm definovány chybějící služby, po nichž v regionu vzniká poptávka. Akcentována je nutnost úzké spolupráce kraje s obcemi při vytváření optimální sítě služeb i jejich financování. Opoziční zastupitelé kvitovali, že se kraj chová spravedlivě při financování sociálních služeb a nezvýhodňuje pouze své organizace. 

Finanční injekce na rozvoj území

Členové zastupitelstva odsouhlasili rozpočtové opatření týkající se navýšení peněz ve Fondu Zlínského kraje o 245 milionů korun. Jsou určeny na dotace pro obce s rozšířenou působností na rozvojové projekty s potenciálem zatraktivnit celé území a eliminovat tak trend vylidňování.

Kraj volá po novém RUD

„Zlínský kraj má dlouhodobý problém v podfinancování kvůli nevýhodnému nastavení rozpočtového určení daní (RUD), jehož prostřednictvím jsou ze státního rozpočtu rozdělovány peníze krajům a obcím. V pracovní skupině při Asociaci krajů se nám po 16 letech podařilo najít shodu v přenastavení RUD, která by mohla Zlínskému kraji přinést 1 miliardu korun navíc. To by pomohlo kompenzovat jeho ekonomickou situaci. Nyní se jednání o přenastavení RUD přesouvá na úroveň hejtmanů a ministra financí. I z jiných krajů se ozývá naléhavá nutnost přenastavit RUD, jinak krajům hrozí insolvence,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance David Vychytil. Zároveň informoval své kolegy zastupitele o rozpočtovém opatření, díky kterému se do krajské pokladny vrátilo 59 milionů korun od státu v souvislosti s následky výbuchů v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. „Kraj musel předtím vyčlenit prostředky na výdaje spojené s touto událostí, proto peníze, které nám teď přišly, se vrátí jednak do krizového řízení, dále půjdou na opravy poničených komunikací a mostů v okolí Slavičína a také budou směřovány do Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,“ sdělil náměstek David Vychytil.

Dotace pro hasiče, na BESIP, kulturu a sport

Zastupitelstvo schválilo 2, 7 milionu korun jako příspěvek na nákup 9 dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v rámci programu Ministerstva vnitra ČR a dále rozdělení 9, 8 milionů korun pro 56 obcí formou dotací na techniku a věcné prostředky požární ochrany. Odhlasovalo také dotace na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, na podporu kulturních akcí, na stavební obnovy památek, na přehlídky v zájmovém vzdělávání i projekty na podporu mládeže a sportu.

Noví přísedící u Krajského soudu

Zastupitelstvo také zvolilo nové přísedící u Krajského soudu v Brně pro pobočku ve Zlíně na dobu 4 let. Jsou jimi: Pavel Karhan, RSDr. Jaroslav Procházka, Ing. Bronislav Fuksa, Magda Krejčí, Mgr. Ivo Lapčík, Ing. Miroslava Motyčková, Ivo Vaicenbacher a Milena Vyroubalová.

Všechna usnesení, která byla přijata podle návrhů jednotlivých radních, jsou zveřejněna na webu Zlínského kraje. Další zasedání se uskuteční 27. června.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

 

 

4. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková

tisková mluvčí Zlínského kraje

577 043 190, 602 671 376

sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-0003-foto-jiri-balat.jpg
img-0009-foto-jiri-balat.jpg
img-0012-foto-jiri-balat.jpg
img-0023-foto-jiri-balat.jpg
img-0026-foto-jiri-balat.jpg
img-0030-foto-jiri-balat.jpg
img-0034-foto-jiri-balat.jpg
img-0042-foto-jiri-balat.jpg
img-9961-foto-jiri-balat.jpg
img-9962-foto-jiri-balat.jpg
img-9965-foto-jiri-balat.jpg
img-9969-foto-jiri-balat.jpg
img-9973-foto-jiri-balat.jpg
img-9979-foto-jiri-balat.jpg
img-9980-foto-jiri-balat.jpg
img-9981-foto-jiri-balat.jpg
img-9982-foto-jiri-balat.jpg
img-9989-foto-jiri-balat.jpg
img-9995-foto-jiri-balat.jpg
img-9998-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap