Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2021, Zlínský kraj vloni hospodařil s přebytkem 203 milionů korun

  29.6.2022
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2021, Zlínský kraj vloni hospodařil s přebytkem 203 milionů korun

Kladným výsledkem skončilo hospodaření Zlínského kraje v loňském roce, kraj dosáhl přebytku 203 milionů korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu kraje za rok 2021, který schválili zastupitelé. Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 Ministerstvem financí nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2021 schválili v pondělí 27. června krajští zastupitelé. Vyplývá z něj, že v loňském roce příjmy kraje dosáhly výše 17,035 miliard korun a výdaje 16,832 miliard korun. Kraj tak k 31. prosinci 2021 hospodařil s přebytkem ve výši 203 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že oproti původně schválenému schodku ve výši 636 milionů korun se nám nakonec podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, a to díky vyššímu plnění příjmů a přesunu některých investičních akcí do letošního roku, ale také uvážlivým nakládáním s penězi a úsporou v provozních výdajích. Většinu přebytku jsme použili na úhradu splátek přijatých úvěrů od Evropské investiční banky a také k navýšení stavu finančních prostředků na účtech kraje,“ uvedl náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za oblast krajských financí.

Příjmy kraje v roce 2021 dosáhly 17,035 miliard korun. V meziročním srovnání byly vyšší o 1,534 miliardy, tedy o téměř 10 %, a to zejména díky nárůstu dotací ze státního rozpočtu a příslušných ministerstev na vzdělávání a pro poskytovatele sociálních služeb. Ve srovnání s rokem 2020 došlo také k nárůstu sdílených daní o 489 milionů korun. Podíl na tak významném růstu daňových příjmů měla nová zvýšená procentní sazba ze sdílených daní u krajů, která vzrostla z 8,92 % na 9,78 %. „To je přesto pořad málo, a proto na pracovní skupině náměstků hejtmanů bojujeme za to, aby se tato sazba zvýšila až na 11 %. Dále usiluji rovněž o to, aby Zlínský kraj dosáhl na vyšší podíl z celkové částky rozdělované mezi kraje v rámci sdílených daní, a to ze současných 5,25 % na 5,9 %. To by do naší krajské pokladny aktuálně přineslo až o 1 miliardu více,“ informoval na zastupitelstvu David Vychytil.

Výdaje kraje v roce 2021 činily 16,832 miliard korun a proti předchozímu roku narostly o 1,866 miliardy. „Máme za sebou nelehké období covidu, které tady nikdy před tím nebylo a které se nám výrazně propsalo i do výdajů. Přesto se nám daří držet finance kraje pod kontrolou a hospodařit s přebytkem,“ dodal hejtman Radim Holiš.

Kraj meziročně navýšil své přímé investiční výdaje, a to o 274 milionů korun. Mezi významné investiční akce v roce 2021 patřily například rekonstrukce budovy 14 a interny v Uherskohradišťské nemocnici, protipožární opatření v Domově pro seniory Lukov, koupě budovy 22 včetně přilehlých pozemků, pořízení pozemků a budovy pro Dětské centrum Zlín nebo opravy majetku kraje pronajatého nemocnicím.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 Ministerstvem financí nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.

Zpracoval: Jan Vandík

29. 6. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz    

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap