Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet kraje za rok 2016, přebytek hospodaření je 905 milionů

  19.6.2017
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet kraje za rok 2016, přebytek hospodaření je 905 milionů

ZLÍNSKÝ KRAJ – Příjmy kraje dosáhly částky 10,130 a výdaje 9,225 miliardy korun.  Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje tak vykázalo k 31. prosinci 2016 přebytek ve výši 905 milionu korun, který pokryl plánované splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 100,2 milionů korun a je zdrojem finančních prostředků pro plánované výdaje v dalších letech. Příznivý rozpočtový výsledek roku 2016 ovlivnilo především vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a úspory výdajů. Původně schválený rozpočet na rok 2016 počítal s příjmy 8,108 miliardy korun a výdaji 8,297 miliardy korun, tedy se schodkem 189 milionu korun.

Co se týče investic, kraj v roce 2016 aktivně připravoval investiční záměry za účelem využití možnosti čerpání evropských i národních dotací. Vzhledem k tomu, že většina záměrů byla v roce 2016 ve fázi přípravy a přihlášení do jednotlivých programových výzev, došlo ke snížení objemu investičních výdajů. V roce 2016 poklesly investiční výdaje kraje ve srovnání se skutečností roku 2015 o více než polovinu. V roce 2016 bylo z rozpočtu Zlínského kraje vyčerpáno celkem cca 0,7 miliardy korun, což představuje 7,6 % z celkových ročních výdajů. Investiční akce realizoval přímo kraj, jeho příspěvkové organizace případně další subjekty z investičních dotací kraje.

Do investičních výdajů realizovaných Zlínským krajem v částce 109,5 milionu korun se řadí například vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v Buchlovicích (8,3 milionu korun), v Suché Lozi (11,9 milionu korun), navýšení základního kapitálu v Krajské nemocnice Tomáše Bati (50 milionů korun), přístavba kotelny v Domově pro seniory Lukov (7,4 milionu korun), aj.

Investiční dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím dosáhly částky 325 milionů korun, z toho příspěvková organizace kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje obdržela investiční příspěvek 238,3 milionu korun.

Investiční půjčené prostředky v částce 70,8 milionu korun byly poskytnuty Ředitelství silnic Zlínského kraje formou návratné finanční výpomoci na předfinancování investičních záměrů souvisejících s péčí o krajské silnice II. a III. třídy.

Z Fondu Zlínského kraje byly čerpány prostředky na realizaci investičních projektů ve výši 197 milionů korun, a to z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Programu švýcarsko-české spolupráce, Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání. Z fondu poskytl kraj finanční prostředky i na spolufinancování investičních projektů jiných subjektů, např. SK Hanácká Slávie – rekonstrukce umělého povrchu, Městský sportovní areál v Uherském Hradišti – rekonstrukce tréninkového hřiště, rekonstrukce softballového areálu Snails Kunovice, rekonstrukce fotbalového stadionu UT3G v areálu Vlastislava Marečka ve Zlíně, FC Slavičín – regionální hřiště s umělým povrchem, šatny a sociální zařízení. Také byl podpořen nákup velitelského automobilu pro velitele stanice Hasičského záchranného sboru Luhačovice a Slavičín. Investiční výdaje byly čerpány v rámci programu Na podporu obnovy venkova, programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, programu BESIP a programu Podpora vodohospodářské infrastruktury. Investiční dotace obdrželo Sdružení pro rozvoj Báťova kanálu na budování mola v přístavišti Staré Město, Statutární město Zlín na spolufinancování okružní křižovatky ve Zlíně – Malenovicích a Povodí Moravy na investice na vodních tocích.

Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016 Ministerstva financí České republiky. Její závěr uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti". Zastupitelstvo kraje tak může vyjádřit souhlas s jeho celoročním hospodařením za rok 2016 „bez výhrad".

19. 6. 2017

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.