Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním. Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zlínský kraj je samostatně spravován 45 členným zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Členové zastupitelstva
Termíny zasedání
Programy zasedání
Výpisy usnesení zastupitelstva
Účast na zasedáních
Jednací řád zastupitelstva
Výbory zastupitelstva
Jednání zastupitelstva-stream
Jednání zastupitelstva-prezentace
Záznam jednání zastupitelstva
.docx Přihláška občana k vystoupení na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 32,8 kB
.docx Přihláška zástupce instituce k vystoupení na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 32,13 kB
.pdf Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 2012-2016 120,26 kB
.pdf Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 2016-2020 3486,74 kB
aktualizováno: 23.11.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap