Zastupitelé schválili zákonodárnou iniciativu i řadu dotací, také projednali investiční záměry nemocnic

  30.6.2022
Zastupitelé schválili zákonodárnou iniciativu i řadu dotací, také projednali investiční záměry nemocnic

ZLÍNSKÝ KRAJ – Devětadvacet bodů plus bod „Různé“ projednali zastupitelé Zlínského kraje na svém 12. zasedání, které se uskutečnilo 27. června ve Zlíně.

Hejtman Radim Holiš informoval zastupitele, že od 3. března, kdy začalo pracovat Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, zde bylo registrováno 10 871 osob a prostřednictvím centra bylo ubytováno 1 003 lidí. Ubytovatelům byla vyplacena částka 15 620 000 korun.

Tomáš Janča coby uvolněný člen Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit pozval na zastupitelstvo zástupce společnosti BeePartner a.s., kteří představili Integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji. „Reagoval jsem na žádost kolegů blíže prezentovat téma blockchainu a také naši vizi vytvoření Evropského WEB 3 centra pro Zlínský kraj. Toto odvětví se rozvíjejí závratnou rychlostí a chceme-li zastavit odliv mozků, musíme být aktivní a jít moderním technologiím naproti,“ řekl Tomáš Janča.

Zástupci představenstev krajských nemocnic přiblížili investiční projekty, které se v současné době realizují v jednotlivých nemocnicích. „Chceme, aby byli zastupitelé informováni, a proto jim byly představeny investiční plány i výsledky výběrových řízení, která se v nemocnicích uskutečnila,“ uvedl hejtman Radim Holiš. Debata byla také o projekční přípravě významného investičního záměru: Centrálního objektu ve zlínské KNTB. Postup a možnosti, kterými se momentálně vedení akciové společnosti v souvislosti s Centrálním objektem zabývá, chce hejtman se zastupiteli prodiskutovat formou semináře, který se uskuteční před zářijovým zastupitelstvem.

Zastupitelé schválili Zákonodárnou iniciativu Zlínského kraje – novelu zákona č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému. „Po zkušenostech s Vrběticemi si uvědomujeme velká finanční rizika pro kraj při současném procesu odškodňování. Proto chceme zákon vrátit do podoby, jakou měl před novelou, a jednoznačně stanovit kompetence státu a kraje při řešení následků mimořádných událostí,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Krajské zastupitelstvo schválilo také závěrečný účet kraje s kladným saldem, který prezentoval náměstek pro finance David Vychytil. Oproti původně schválenému schodku ve výši 636 milionů korun se vedení kraje podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, kdy kraj dosáhl přebytku 203 milionů korun.

Podpořeno bylo uvolnění 144 milionů korun na 9 rozvojových projektů obcí s rozšířenou působností, na něž nelze čerpat dotace z jiných zdrojů, ale jsou – podle starostů – důležité z pohledu místních občanů i z hlediska rozvoje turismu, jako jsou například revitalizace náměstí a veřejných ploch.

Nejvyšší orgán Zlínského kraje, kterým zastupitelstvo je, schválil změny ve struktuře organizací sociálních služeb, a – mimo jiné – rovněž dotace do kultury, například šest milionů korun na podporu pěti projektů audiovizuální tvorby.

Jedním z řady dalších projednaných bodů byly také smluvní vztahy se společnostmi, které mají zájem podnikat ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Zastupitelstvo konstatovalo, že vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nemůže vyhovět žádosti společnosti taneco, a.s., o prodloužení lhůty na získání stavebního povolení. Předkupní smlouva na pozemky vyprší v polovině července.

Příští jednání Zastupitelstva Zlínského kraje je naplánováno na 12. září.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

30. 6. 2022

 

⬛ Kontakt pro média
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-1511-foto-jiri-balat.jpg
img-1513-foto-jiri-balat.jpg
img-1514-foto-jiri-balat.jpg
img-1518-foto-jiri-balat.jpg
img-1529-foto-jiri-balat.jpg
img-1536-foto-jiri-balat.jpg
img-1540-foto-jiri-balat.jpg
img-1545-foto-jiri-balat.jpg
img-1551-foto-jiri-balat.jpg
img-1554-foto-jiri-balat.jpg
img-1560-foto-jiri-balat.jpg
img-1566-foto-jiri-balat.jpg
img-1568-foto-jiri-balat.jpg
img-1587-foto-jiri-balat.jpg
img-1593-foto-jiri-balat.jpg
img-1595-foto-jiri-balat.jpg
img-1597-foto-jiri-balat.jpg
img-1600-foto-jiri-balat.jpg
img-1602-foto-jiri-balat.jpg
img-1603-foto-jiri-balat.jpg
img-1606-foto-jiri-balat.jpg
img-1607-foto-jiri-balat.jpg
img-1613-foto-jiri-balat.jpg
img-1626-foto-jiri-balat.jpg
img-1630-foto-jiri-balat.jpg
img-1632-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap