Zástupci kraje ocenili pracovníky v sociálních službách a poděkovali jim za jejich práci

  18.9.2017
Zástupci kraje ocenili pracovníky v sociálních službách a poděkovali jim za jejich práci

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za aktivní a dlouholetou činnost v sociálních službách ocenili dnes představitelé Zlínského kraje ve zlínské Baťově vile celkem sedm žen a také jednoho muže. Stalo se tak v rámci slavnostního vyhlášení výsledků ankety Pracovník roku v sociálních službách, kterou letos Zlínský kraj již poosmé zorganizoval. 

„Touto naší anketou chceme podpořit a zviditelnit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a přitom společensky velmi potřebná. Zároveň tak máme krásnou příležitost těmto lidem za jejich obětavou práci osobně poděkovat a popřát jim hodně elánu a sil do další činnosti,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální věci, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová. Kromě ní se dnešní slavnostní akce zúčastnili také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, náměstek hejtmana Pavel Botek a krajští radní Petr Gazdík a Jan Pijáček.

Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje, spojený s finančním darem 15 tisíc korun, letos získali Vlasta Křeménková, Iveta Strnadlová, Hana Šustrová, Marie Panáčková a Karel Malina. Vedle nich kraj ocenil také další tři ženy, které si odnesly Mimořádné manažerské ocenění – Terezii Fojtíkovou, Marii Vaškovicovou a Marii Dostálkovou.

Kandidáty do ankety mohli navrhnout jak samotní poskytovatelé sociálních služeb, tak i široká veřejnost, představitelé samospráv či nejrůznější instituce a organizace. Na základě zveřejněné výzvy bylo odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno 27 nominací včetně podrobného zdůvodnění, proč je pracovník k udělení uznání navrhován. Doručené návrhy poté vyhodnotila odborná komise.

Profily oceněných

Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2017

Vlasta Křeménková – pracovnice v sociálních službách, Iskérka o.p.s., Rožnov p. Radhoštěm
Stála u zrodu organizace Iskérka, zaměřené na služby pro lidi s duševním onemocněním. Bez jejího osobního nasazení by Iskérka pravděpodobně vůbec nevznikla. Paní Křeménková zde pracuje již 13 let. Zabývá se aktivizačními činnostmi, které klientům pomáhají obnovit a rozvíjet manuální, sociální a komunikační dovednosti, navazovat přátelství, posilovat pracovní kompetence, pěstovat tvořivost a kreativitu. V celkové atmosféře důvěry, bezpečí a klidu, kterou kolem sebe vytváří, mohou klienti otevřené hovořit o svých těžkostech, zkušenostech i prožitcích.

Iveta Strnadlová – pracovnice v sociálních službách, Auxilium, o.p.s., Hošťálková
V organizaci pracuje paní Strnadlová již více než 10 let. Pracovala zde postupně jako osobní asistent, asistent odlehčovacích služeb, terapeut a sociálně-aktivizační pracovník. Před rokem převzala i částečný úvazek a odpovědnost vedoucí sociálně-aktivizačních služeb pro osoby/děti se zdravotním postižením. Ve své práci projevuje obrovskou dávku radostného a pohodového přístupu k životu samému, k dětem i jejich rodinám. Má mimořádnou schopnost napojit se na děti a jejich rodiny, vnímat jejich radosti i bolesti. Pro rodiče je osobou, která dokáže naslouchat a podpořit jejich úsilí o rozvoj dětí. Jako vedoucí služby se jí daří stabilizovat službu na profesionální a vysoce lidské úrovni.

Hana Šustrová – uklízečka, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
Je výjimečnou osobností a obětavým člověkem, který v domově neplní pouze roli uklízečky. Současně je totiž kamarádkou a posluchačkou všech klientských starostí a strastí, které vždy ochotně a trpělivě vyslechne. Navíc se snaží klientům také pomoci či alespoň poskytnout radu. Ve svém volném čase neváhá doprovodit klienty na jakoukoliv akci. Je skvělým pomocníkem při pořádání kulturních a sportovních akcí. V sociálních službách pracuje 22 let a je příkladnou osobností ostatním členům týmu.

Marie Panáčková – pracovnice v sociálních službách, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
V domově pracuje od roku 2001. Důvěru klientů si získala svým profesionálním a zároveň mimořádně lidským přístupem. V průběhu let se vypracovala na vedoucí oddělení. Díky své pracovitosti, svědomitosti a oddaností práci dokáže nejen vést lidi kolem sebe, ale také je aktivně zapojit do chodu oddělení a práce s klienty. Svým klidným a rozvážným přístupem dokáže vždy vyřešit také konfliktní či vyhrocené situace. Pracovní kolektiv se jí daří mimořádně stmelovat. Dokonce i svůj volný čas věnuje na to, aby klienti viděli zajímavá místa a získali nové podněty a prožitky.

Karel Malina – pracovník v sociálních službách, Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí
Pracuje v sociálních službách Diakonie ČCE Valašské Meziříčí již od roku 1994. Poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech klientů, kde jim pomáhá řešit obtíže způsobené věkem a nepříznivým zdravotním stavem. Jeho silnou stránkou je respekt a pochopení vůči lidem, kteří žijí ve skromnosti v odlehlých oblastech a chtějí zůstat doma i za nonkonformních podmínek. Svou podporou dokáže napomoci klientům k tomu, aby si co nejdéle udrželi možnost zůstat doma. Aktivně se zapojuje i do péče o lidi se zdravotním postižením, upoutané na invalidní vozík, kde využívá své masérské dovednosti.

Mimořádné manažerské ocenění

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. – vedoucí pečovatelské služby, Oblastní charita Uherský Brod
Pracuje v Oblastní charitě Uherský Brod od listopadu roku 2004. Více než 10 let vede největší službu této organizace – Charitní pečovatelskou službu. Výrazně se angažuje také v rámci dobrovolnických činností, organizování táborů pro děti ze sociálně slabých rodin a benefičních akcí. Již několik let je aktivně zapojena do charitního týmu pro mimořádné události, který např. pomáhá při živelních událostech. Pomáhala tak např. při organizaci dovozu stravy pro členy jednotek IZS během likvidace následků výbuchů munice ve Vrběticích. Svou náročnou práci vykonává vždy s úsměvem, je mimořádně empatická a chápavá v přístupu k potřebným, stejně jako ke svým kolegům. 

Ing. Marie Vaškovicová – ředitelka organizace, Sociální služby Uherský Brod, p. o.
Od roku 2005 je ředitelkou příspěvkové organizace Města Uherský Brod – Sociální služby Uherský Brod. Pod jejím vedením se v roce 2007 rozšířila pečovatelská služba do několika dalších obcí v okolí Uherského Brodu. V roce 2008 vzniklo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Větrník“, v roce 2009 sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a v roce 2011 denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením. Nadále je aktivní při pořádání různorodých akcí pro klienty služeb. Pro pracovníky organizace pravidelně organizuje pracovní stáže v jiných organizacích.

Marie Dostálková – vedoucí pečovatelské služby, Obec Babice
Stála u zrodu pečovatelské služby v obci Babice v roce 2007. Podařilo se jí vybudovat službu, která si mezi občany získala uznání a dobré jméno. Svou činností naplňuje heslo Pečovatelské služby Babice: „Pomáhat, kde je třeba, má smysl“, a to nejen v rámci svých pracovních povinností, ale také ve svém volném čase. Jejím cílem je, aby lidé co nejdéle zůstávali ve svém přirozeném prostředí, ve svých domovech mezi svými blízkými. Podařilo se jí vyřídit několik grantů a dotací, které přispěly ke zkvalitnění poskytované služby. Paní Dostálková letos odchází do důchodu, zanechává však fungující službu s dobrým jménem, stmelený kolektiv pracovnic a hlavně velké množství spokojených a vděčných klientů.

Zpracoval: Jan Vandík 

18. 9. 2017

Další informace:
Renata Janečková                   
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz                                   

                                              

 

-mg-0762-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0780-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0787-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0792-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0801-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0816-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0834-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0843-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0852-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0860-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0872-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0880-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0888-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0893-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0901-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0906-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0915-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0921-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0926-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0937-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0943-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0954-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0958-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0964-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0973-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0980-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0986-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0992-foto-jiri-balat.jpg
-mg-0998-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1011-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1022-foto-jiri-balat.jpg
-mg-1038-foto-jiri-balat.jpg

Dokumenty ke stažení

.zip Foto ke stažení 22016,89 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap